Menu

Wat is het?

Een term die we de laatste tijd regelmatig voorbij zien komen is Predictief Onderhoud. Met predictief onderhoud proberen we vooraf te voorspellen wanneer er problemen bij een asset gaan optreden. Dit doen we door het gedrag van de asset, bijvoorbeeld een technische installatie, te monitoren. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen en verliezen minimaliseren.

Door het analyseren van de combinatie van verschillende soorten data zoals; Scada en telemetrie, GIS , service/onderhoud en data uit andere externe bronnen (weerbericht) kunnen datamodellen worden opgesteld, op basis waarvan verstoringen kunnen worden voorspeld. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en zo verstoringen tijdig te voorkomen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • het verbeteren van het ontwerp van de installatie;
  • het vergelijken van het gedrag van installaties in verschillende omstandigheden;
  • het optimaliseren van reservedelenvoorraad;
  • het prioriteren van de werkopdrachten.

Uiteindelijk blijven uw assets hierdoor optimaal presteren, wat uw bedrijfsvoering alleen maar ten goede komt.Predictief Onderhoud

Voorbeeld in de praktijk

Een wereldwijde service provider voor het onderhouden van pompen analyseert real-time de lager slijtage, welke hij combineert met de geografische locatie en weersomstandigheden. Bij potentieel falen wordt proactief ingegrepen zodat stilstanden worden voorkomen. Daarnaast wordt inzicht verkregen in het gedrag van de pompen per locatie. Deze informatie wordt uiteindelijk gebruikt voor de optimalisatie van de onderhoudsplannen, het verbeteren van de prestatie van de pompen en het minimaliseren van negatieve omgevingsinvloeden.

De voordelen van predictief onderhoud

  • Predictief onderhoud resulteert in een hogere beschikbaarheid en kwalitatief betere technische status van uw installatie. Dit resulteert vervolgens weer in een hoger productieresultaat.
  • Lagere onderhoudskosten. Het juiste onderhoud wordt op het juiste moment uitgevoerd.
  • Effectieve opvolging van storingen, door online (real-time) analyses.
  • Het ‘leren’ van andere installaties, door de vergelijking van grote hoeveelheden data.
  • Een verbetering van de (interne) dienstverlening aan uw klanten, door een proactieve aanpak en het voorkomen van ongewenste verstoringen.

Data

De benodigde data voor het uitvoeren van deze analyses, is tegenwoordig meer en meer binnen handbereik. Steeds meer installaties zijn ‘connected’ en kunnen hun data online aanleveren. Door nieuwe moderne technologieën worden de kosten, om deze data te verkrijgen uit installaties en deze op te slaan, steeds lager. Denk bijvoorbeeld aan diverse Cloud oplossingen.

De grote uitdaging is nu de snelle verwerking van de grote hoeveelheid ‘Big data’ en het combineren en analyseren van deze data uit de verschillende bronnen. Door data snel te verwerken kunnen real-time analyses worden gemaakt en dit maakt predictief onderhoud mogelijk.

SAP

SAP speelt op het bovenstaande in met SAP Predictive Maintenance and Service. Met SAP Predictive Maintenance and Service bent u in staat om een real-time inzicht te verkrijgen over de status van uw assets en zo ongewenste verstoringen te voorkomen of de prestaties van uw assets te verbeteren. Installatie data wordt gecombineerd met bedrijfsdata en data uit andere bronnen. Door gebruik te maken van de SAP HANA in-memory technologie worden deze grote hoeveelheden data razendsnel verwerkt.

Wenst u meer informatie over predictief onderhoud in SAP, dan helpen wij u graag verder.