Over Twence

Twence staat voor hoogwaardige inzet van afval als bron van herbruikbare grondstoffen. Ze maken afval hiertoe geschikt en brengen grondstoffen terug in de keten. Daarnaast produceert Twence energie uit hernieuwbare bronnen. Ze zetten restafval in voor energetische benutting, zolang dit nog de meest efficiënte vorm van gebruik is. Twence doet dit met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord. Ze respecteren mens en milieu en dragen bij aan verduurzaming van de samenleving.

 

De uitdaging

Twence is een volcontinu bedrijf waar in meerdere ploegen gewerkt wordt. Omdat men te maken heeft met de wettelijke rusturen en daarmee collega’s niet altijd bereikbaar zijn is een zorgvuldige overdracht van informatie cruciaal. Daarnaast bestaat de werkafspraak dat alle storingsmeldingen en modificatie aanvragen door teamleiders beoordeeld worden.

De vraag aan het bedrijf Co-Think was een gedragsverandering te bewerkstelligen en aansluitend was de vraag aan Ideo dit door SAP ondersteund te faciliteren.

Twence heeft de zilveren award gewonnen in de categorie Rapid Delivery. Ideo heeft tijdens dit project het ‘meldingen portal’ succesvol geïmplementeerd.

Gekozen oplossing

De samenwerking tussen productie en onderhoud is aanzienlijk verbeterd door gezamenlijk te kijken naar hoe de juiste informatie bij het melden van een storing verzameld en vastgelegd kan worden. Dit wordt vervolgens ondersteund door een gebruikersvriendelijke SAP portaal die door Ideo ontwikkeld is.

Om de doelstellingen te bereiken zijn de medewerkers van Twence door Co-Think getraind in het zorgvuldig analyseren en vastleggen van storingen. Op basis van deze training is het eisenpakket voor een ondersteunende applicatie opgesteld. De applicatie is vervolgens ontworpen en gebouwd in de vorm van een web portaal.

Wanneer een productie medewerker nu het web portaal opent kan deze eenvoudig een storingsmelding aanmaken. Storingsmeldingen gerelateerd aan dit object en gekoppelde objecten worden direct getoond zodat men kan kijken of het probleem eerder is voorgekomen of al gemeld is.

Door middel van een interactieve vragenlijst wordt het storing analyse proces ondersteund en kan de juiste informatie verzameld worden. Naast storingsmeldingen kan men ook wachtboekmeldingen aanmaken waarmee men relevante informatie met betrekking tot de wacht kan opslaan. Ten slotte kan men via de web portaal ook een modificatie melding aanmaken om daarmee een verbetering van de installatie voor te stellen.

De storings- en modificatie meldingen worden na indienen automatisch getoond op de werklijst van de teamleider. Deze kan ze goedkeuren, waardoor ze doorgezet worden naar de werkvoorbereiding of terugsturen aan de aanvrager met het verzoek de melding aan te passen. Na uitvoering van de werkzaamheden en afsluiten van de melding wordt automatisch een e-mail aan de melder verzonden om terugkoppeling te geven.

 

Resultaat/Voordelen

 • De interne informatievoorziening is aanzienlijk verbeterd door het aanpassen van het proces voor het melden van storingen
 • Positieve verbetering in de samenwerking tussen productie en onderhoud
 • Storingen kunnen beter worden geanalyseerd en vergeleken om hiermee structurele verbeteringen te initiëren

Zilveren SAP Quality Award voor Twence

Tijdens de jaarlijkse Quality Awards van SAP heeft Twence de zilveren award gewonnen in de categorie Rapid Delivery. Ideo heeft tijdens dit project het ‘meldingen portal’ succesvol geïmplementeerd. De jury was onder de indruk van de technologie en het verhaal, gedragsverandering van de operators voor het melden van storingen.

 

Stel jouw vraag aan onze expert

 • Direct advies over jouw uitdaging
 • Onderdeel van award-winning team
 • Team met meer dan 25 jaar ervaring

 • Bel met Erwin
  +31 (0)6 52 75 30 69
  Of vul ons contactformulier in!