Menu

We zijn als Ideo blij en trots te kunnen melden dat Twence ons heeft gevraagd om samen met hen een Proof of Concept uit te gaan voeren met betrekking tot SAP Asset Strategy and Performance Management (ASPM).

  • ASPM is een onderdeel van de Intelligent Asset Management suite van SAP en wordt toegepast voor het vastleggen van strategische Asset Management beslissingen.
  • ASPM faciliteert verschillende mogelijkheden, de assessments, om de risico’s omtrent technische objecten te analyseren en zo tot een optimale onderhoudsstrategie te komen. Mogelijke assessments zijn de Risk & Criticality (R&C) assessment, de Questionnaire en de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA en RCM).

Ideo is reeds langere tijd met Twence in gesprek over onder andere de IT tooling voor strategisch Asset Management. Voor Twence is dit een belangrijk aspect, omdat dit helpt en ondersteunt bij een aanpak die leidt tot een maximale beschikbaarheid van haar moderne afvalenergiecentrale tegen minimale kosten.

Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert energie uit niet-herbruikbaar afval, biomassa en de zon. Daarmee levert Twence een forse bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2. Het voortdurend vergroten van de bijdrage aan de circulaire economie en het bieden van oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken –met oog voor mens en milieu- zijn voor Twence belangrijke drijfveren.

De huidige IT tooling voldoet niet langer. Dit heeft Twence ertoe doen besluiten om samen met Ideo een Proof of Concept te starten met betrekking tot SAP ASPM. Met een betrekkelijk kleine inspanning zullen we het ASPM systeem inrichten en koppelen aan de reeds bestaande Asset structuur van Twence in SAP.

In een aantal weken zal Twence de mogelijkheid hebben om zichzelf bekend te maken met de mogelijkheden van ASPM en te bepalen of de doelen die Twence zich gesteld heeft, ook bereikt gaan worden. Deze doelen betreffen:

Voorspelbaarheid vergroten

  • Vastlegging van bedrijfsveiligheid, zekerheid en continuïteit;
  • Compliant aan wet- en regelgeving;
  • Vergroten beheersbaarheid en voorspelbaarheid van onderhoudskosten.

U kunt van ons binnenkort meer nieuws verwachten.

Meer over AIN en ASPM lees ook
ASPM in nieuwe Cloud Foundry omgeving 
SAP Intelligent Asset Management – suite 
ASPM 
Samenwerken in Asset Management – SAP AIN