Menu

Een tijdje geleden was ‘customer-service-land’ in rep en roer: “Wat gaat er met SAP service order management gebeuren?” Binnen S/4HANA was het duidelijk dat onderhoudsordermanagement keurig wordt overgenomen. Rondom service management was het lange tijd vrij onduidelijk. Later bleek dat SAP de mogelijkheid biedt tot verlenging van de huidige service orders met behulp van een “compatibility pack”.

Het blijven ondersteunen van het gebruik van bestaande service orders door SAP is tenminste iets, maar natuurlijk niet afdoende als men een toekomstbestendig product wil hebben. Gelukkig zijn er nieuwe ontwikkelingen in het domein van service management: het product S/4HANA gaat een veelbelovende ondersteuning van service operations en processen bieden. Vroeger bestond het losstaand product SAP CRM. Dit product is inmiddels voor een groot deel in S/4HANA geïntegreerd. Hetgeen betekent dat de bestaande CRM-functionaliteiten voortaan beschikbaar zijn in en onderdeel zijn ván de backbone SAP S/4HANA. De onderhuidse technologie is daarmee inmiddels vervangen door de nieuwe technologie. Deze is veel robuuster dan de oude technologie waarmee CRM was uitgerust. Ook zijn bestaande problemen hiermee opgelost.

Op het gebied van service management krijgen we dus verbeterde serviceprocessen die meer zijn geïntegreerd en draaien op nieuwere technologieën dan het “oude” CRM. Misschien nog een andere belangrijke zaak om te vermelden is dat SAP twee varianten heeft op het gebied van service management: de cloud oplossing en de on-premise oplossing. Op termijn zullen deze oplossingen gelijk zijn, maar vooralsnog zal de cloud oplossing sneller worden ontwikkeld dan de on-premise oplossing. De cloud oplossing kent een viertal releases per jaar, terwijl de on-premise oplossing één keer paar jaar een nieuwe release uitbrengt.

In de volgende artikelen zullen we verder ingaan op de functionaliteit en details.