Menu

Asset data in SAP opvoeren en onderhouden vergt veel tijd en energie. U moet de beschikbare data van verschillende leveranciers en eigen assets combineren en vervolgens stuk voor stuk in SAP ingeven. Bij het individueel invoeren van assets in SAP, sluipen er vaak fouten in de data. Om dit te voorkomen, biedt SAP MDG EAM de mogelijkheid om asset data te beheren via een specifiek ingericht systeem. Dit systeem kan worden afgestemd op de eisen van iedere organisatie. Ideo heeft de afgelopen jaren samen met SAP en Prometheus (voorheen Utopia) veel ervaring opgedaan in verschillende klantprojecten. Lees in dit artikel meer over MDG EAM.

SAP Master Data Governance voor Enterprise Asset Management (SAP MDG EAM)

SAP MDG EAM is dé tool om asset data op te voeren en te beheren. Verschillende functies en configuraties bieden de beste oplossingen om de asset data via een structureel ingericht proces op te schonen, te controleren en te onderhouden.

De ruggengraat van deze structurele processen is de workflow die gebruikt wordt binnen MDG. Via deze workflow is precies te definiëren wie aanvragen mogen indienen, wie de data aan moet vullen of controleren en wie de uiteindelijke goedkeuring uit mag voeren voor de replicatie naar het productiesysteem. Hieronder is een voorbeeld te zien van een workflow voor datavalidatie via een specialist en een goedkeurder.

Workflow MDG EAM

Figuur 1 Workflow MDG EAM

Door het opzetten van eigen bedrijfsregels, kan afgedwongen worden dat data aan bepaalde specificaties voldoen. U kunt de bedrijfsregels zowel in BRF+ (Business Rule Framework) als in de code toevoegen. Hierdoor kunt u ze zo beperkt of uitgebreid maken als nodig is voor het specifieke object. Door de asset data te controleren voor het inladen in SAP, wordt deze niet vervuild met onnodige of incorrecte data.

Aangezien het tijdsintensief kan zijn om grote hoeveelheden assets handmatig in te voeren via een wijzigingsverzoek, biedt SAP verschillende opties om data in grotere hoeveelheden aan te maken of te bewerken. Er zijn hiervoor onder andere massawijzigingen, de kopie van een gehele structuur en massa uploads mogelijk om in grote sets de data op te pakken met minimale handmatige acties.

Wilt u meer weten over SAP MDG EAM of asset management in het algemeen? Neem dan contact met ons op.