Menu
Logo Ideo

Mobiel werken is een belangrijk onderdeel van Intelligent Asset Management en de nieuwe suite van apps die SAP te bieden heeft. Natuurlijk kennen we de slogans dat alles mobiel wordt. Met Mobile Asset Management richt SAP zich op de ondersteuning van de monteur of technicus met de juiste tooling, om op locatie efficiënt zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en registreren.

De SAP Asset Manager is de offline mobiele applicatie binnen het SAP Intelligent Asset Management portfolio. SAP heeft onlangs versie 4.0 gereleased van de SAP Asset Manager. Een goed moment om eens te kijken wat dit product is en waar het nu staat.

De SAP Asset Manager is beschikbaar voor Android en iOS apparaten, integreert standaard met SAP ECC en S/4HANA  en draait op het SAP Cloud Platform. In de nieuwe release zijn verschillende nieuwe functionaliteiten toegevoegd en is de Android versie gelijkgetrokken met de iOS versie.

Als we de schermen van de SAP Asset Manager bekijken dan maakt SAP een enorme stap vooruit ten opzichte van de SAP Work Manager. De opmaak van de app is weer helemaal up-to-date en voldoet volledig aan wat we als eindgebruikers mogen verwachten van de hedendaagse apps. Om de juiste aansluiting te hebben bij de processen van de technici en monteurs, mogen de schermen op een aantal plaatsen nog wel efficiënter ingedeeld worden. Hiervoor biedt SAP de juiste tools, waardoor de schermen met eenvoudige configuratie snel aan te passen zijn (de Mobile Development Kit op het SAP Cloud Platform).

Een aantal belangrijke functionaliteiten die toegevoegd zijn:

  • De structuurweergave van assets (functieplaatsen en equipment)
  • Installeren en uitbouwen van equipments
  • Het online zoeken van artikelen
  • Aanmaken nieuwe melding op operatie / sub operatie niveau
  • Aanmaken van werkorders en meldingen vanuit assets (equipment en functieplaats)

Een andere belangrijke functionaliteit is de integratie met de SAP Intelligent Asset Management suite in de vorm van dynamische formulieren die de ASPM-checklist functionaliteit ondersteunen. In ASPM kunnen controlelijsten worden opgesteld die doorlopen moeten worden bij het afsluiten van taken. Deze kunnen nu via de SAP Asset Manager ingevuld worden. Een checklist kan bestaan uit meerkeuze- en open vragen. Door middel van deze checklists kan de asset verantwoordelijke afdwingen dat specifieke controles worden uitgevoerd na een onderhoudsklus, waardoor veiligheid en continuïteit worden gewaarborgd.

Daarnaast is er een component beschikbaar voor de technici die asset inspecties en controles uitvoeren, namelijk de SAP Field Operations Worker. Hierbij is er speciale aandacht voor meetpuntintegratie en voor kleine service- en reparatieopdrachten.

De komende releases wordt er hard gewerkt om de features van de SAP Asset Manager op hetzelfde niveau te brengen als de SAP Work Manager. Daarnaast worden er weer tal van nieuwe SAP PM, CS en MM features toegevoegd. Bovendien wordt er gewerkt aan verdere integratie met de kaart via het SAP Geographical Enablement Framework (GEF) for Esri.

Wanneer we naar de verdere toekomst kijken dan zien we meer en meer integratie met de SAP Intelligent Asset Management suite, bijvoorbeeld met het SAP Asset Intelligence Network (AIN). Ook wordt verdere integratie met industrie specifieke modules genoemd zoals Lineair Asset Management en Work Clearance Management.

SAP wil met de SAP Asset Manager de beste mobiele oplossing leveren voor asset management. Met deze nieuwe release zetten ze weer een grote stap in die richting.