Menu

Missie

Ideo creëert maximale businesswaarde met de standaardisatie van service- en onderhoudsprocessen binnen organisaties. Onze focus ligt op de ondersteuning van het gehele operationele proces. We maken gebruik van best practices binnen SAP en de branche.

Visie

Wij geloven dat organisaties hun concurrentiepositie behouden of verbeteren als zij hun service- en onderhoudsprocessen in SAP beter inrichten. IT wordt onderdeel van de business, waardoor de productiviteit wordt verhoogd, kosten beter beheersbaar worden en de organisatie flexibeler kan reageren op veranderingen in de markt.