Menu

Lean IT, de business consultancy methode van Ideo, helpt klanten inzicht te krijgen in processen, requirements te verzamelen en een pakket selectie voor te bereiden.

Over Bosch Thermotechnologie België

Bosch Thermotechnology integreert internationale en regionale thermotechnologiemerken zoals Bosch, Buderus en Junkers.
Het productgamma dat op de markt wordt gezet door Bosch Thermotechnology biedt geavanceerde systemen op het vlak van energierendement en milieucompatibiliteit. Denk hierbij aan vloer- en wandmodellen van warmwaterboilers en warmtepompen, zonneboilers en boilers op vaste brandstof, warmtekrachtinstallaties en industriële boilers.

De uitdaging

De uitdaging voor het management is tweeledig. Aan de ene kant is er een internationaal project binnen Bosch, waarbij de verschillende land-organisaties overgaan naar een meer uniforme template solution voor service processen en systemen.

Aan de andere kant is gebleken dat het huidige IT-landschap al geruime tijd draait en er zijn in de loop van de jaren allerlei rand applicaties en  interfaces geïmplementeerd voor de ondersteuning van de business processen. Denk hierbij aan een planningstool, mobiele applicatie, track and trace, rapportering en een webbooking tool. Een systeem met minder interfaces zal de weg moeten plaveien voor verdere verhoging van efficiency en robuustheid van de verschillende service processen.

Het IT-landschap binnen Junkers en Buderus heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een complex heterogeen landschap. Bij het vervangen van het backend systeem is het van belang de samenwerking tussen deze systemen helder in kaart te hebben.

De doelstelling van dit project is het opleveren van een volledige procesanalyse van Bosch Thermotechnologie inclusief de proceseisen en wensen die voor een pakketselectie worden gebruikt. De grootste uitdagingen hierbij waren:

 • Overzicht van het IT-landschap in relatie met de bedrijfprocessen
 • Beschrijving van de totale integrale bedrijfsprocessen (end-to-end)
 • Beschrijving van de processtappen in detail en met de rollen
 • Overzicht van de benodigde systeemfuncties die moeten terugkomen in het nieuwe ICT-systeem
 • Bepaling van de knelpunten en daarmee een advies voor procesoptimalisatie
 • Gezamenlijke bepaling van future requirements, om naar de toekomst toe flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt

Lean IT, de business consultancy methode van Ideo, helpt klanten inzicht te krijgen in processen,
requirements te verzamelen en een pakket selectie voor te bereiden.

Gekozen oplossing

Er is gekozen voor de methode Ideo Lean IT, Business consultancy voor het optimaliseren van de service- en onderhoudsprocessen. Ideo heeft hierin een faciliterende rol gespeeld voor het in kaart brengen van wensen en eisen in de processen.

Waarom Ideo

Uit een eerdere samenwerking was reeds gebleken dat Ideo een zeer brede expertise heeft rond integrale service processen. Daarnaast sloot de door Ideo voorgestelde methode, voor het in kaart brengen van alle serviceprocessen, goed aan bij de gewenste werkwijze van Bosch.

Resultaat

De resultaten van het project zijn:

 • Gedetailleerde procesanalyses waarbij ieder proces is uitgewerkt in een procesdiagram;
 • Per proces zijn de functionele en systeemgerelateerde wensen en eisen uitgewerkt;
 • Kennisdeling van processen tussen medewerkers (impliciete training);
 • Een helder overzicht van alle interfaces die binnen het bedrijf draaien;
 • Per interface een functionele beschrijving en timing wanneer deze interface loopt.

Voordelen

 •  Inzicht in de huidige businessprocessen;
 •  Inzicht in het huidige complexe IT-landschap;
 •  Een basis voor procesoptimalisatie voor het toekomstige nieuwe platform;
 •  Functionele proceswensen en -eisen gebaseerd op de huidige en toekomstige situatie voor een pakketselectie;
 •  Betrokkenheid van alle medewerkers.

Facts

Klant: Bosch Thermotechnologie België

Gebruikte oplossingen

Business consultancy – methode Ideo Lean IT

Achterliggende informatie

Bosch is een service verlenende organisatie met service ten behoeve van o.a.:

 • Installateurs;
 • Eindklanten;
 • Bouwmaatschappijen;
 • Beheerders.

Onderhoud van assets middels contracten van een budgetvriendelijke 2-jarige variant, waarmee aan de wettelijke verplichting wordt voldaan, tot een jaarlijks all-in contract voor CV en Solar en straks nog meer (warmtepompen, grotere vermogens voor commerciële toepassingen, etc.)

Verzorgingsgebied: geheel België.

.

Wilt u ook uw service- en onderhoudsprocessen in SAP verbeteren?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van onze producten. Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Laat uw gegevens achter via het formulier en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Of neem direct contact met ons op.