Ideo implementeert een nieuw werkorder management systeem bij Vitens Netbeheer & Levering.

Waterleidingbedrijf Vitens verhoogt de bezoekfrequentie van hun inspecteurs en laat alle medewerkers efficiënter werken door over te stappen op Ideo Mobile Forms. Door het nieuwe werkorder management systeem zijn de 180 monteurs veel effectiever en gaat de data kwaliteit omhoog. De monteurs zijn blij met de gebruiksvriendelijke schermen en hebben direct inzicht in het Vitens netwerk.

Vitens gaat voor het beste water tegen de laagste maatschappelijke kosten ofwel de laagste maatschappelijk verantwoorde prijs. Door te blijven zoeken naar efficiënte en duurzame productiemethoden en door, waar mogelijk, haar prestaties te verbeteren. Hierbij is zoals vaak het credo ‘meten is weten’ en op basis van een gehouden prestatievergelijking met andere waterbedrijven werd een herontwerp gemaakt van het planproces bij de afdeling Netbeheer & Levering.

 

Efficiëntere inzet van de monteurs

Belangrijkste verandering in dit proces was het inrichten van een tactische planning waarbij grofmazig zes weken vooruit gepland gaat worden. Hierna wordt gedetailleerd gepland in de operationele planning (op medewerkersniveau). Dit resulteert in een betere grip op de uitvoering van het jaarplan, meer rust op het planbord en een efficiëntere inzet van de monteurs. Het proces wordt ondersteund door een werkorder management applicatie (WOM), die in samenwerking met Ideo ontwikkeld is via Ideo Mobile Forms. Een groot automatiseringstraject, waarbij de aansturing van de monteurs centraal staat. Dit merkt de klant in de vorm van heldere communicatie over de werkzaamheden en de Vitens medewerkers ervaren minder bureaucratie.

Het kernproces Netbeheer en Levering heeft als belangrijkste taak het beheren van het bijna 47.000 kilometer grote netwerk van Vitens. Met 180 mensen in de buitendienst, ruim 100 mensen in de binnendienst en 14 mensen bij logistiek wordt zorggedragen voor het onderhoud aan dit leidingnet. In geval van storingen, is de afdeling Netbeheer & Levering het eerste aanspreekpunt voor de klant en worden de storingen zo snel en adequaat mogelijk opgelost.

 

De focus van Ideo ligt op de ondersteuning van het gehele operationele proces

Ideo creëert maximale businesswaarde met het verbeteren van service- en onderhoudsprocessen binnen organisaties. De focus ligt op de ondersteuning van het gehele operationele proces waarbij gebruik gemaakt wordt van de robuuste en betrouwbare SAP software. Eén van de speerpunten bij de optimalisatie van de service- en onderhoudsprocessen is de inzet van mobiele applicaties. Een mobiele applicatie moet daarbij altijd voldoen aan de strenge regels die Ideo zichzelf ook oplegt: een stabiel platform waarbij gegevens uitgewisseld- en correct gesynchroniseerd worden tussen de app en het backend systeem, een intuïtieve handeling waardoor er weinig training nodig is en de supportdesk weinig vragen hoeft te verwachten en een vormgeving die het werken in de applicatie prettig maakt.

 

“De sleutels tot succes lagen bij dit project op de ogenschijnlijke eenvoud van de applicatie en het gebruik maken van bewezen SAP en Ideo technologie en functionaliteit. Vitens heeft verder duidelijk voor ogen gehad waar de app aan moest voldoen en Ideo heeft dit prima weten te vertalen, getuige het geringe aantal aanpassingen op het ontwerp die gedurende het project zijn doorgevoerd.”

Rob Bertrams – Projectmanager Ideo

De sleutels tot succes lagen bij dit project op de ogenschijnlijke eenvoud van de applicatie en het gebruik maken van bewezen SAP en Ideo technologie en functionaliteit.

De benodigde administratie kan volledig mobiel afgehandeld worden

De mobiele applicatie voor het werkorder management bij de Vitens afdeling Netbeheer & Levering is gefaseerd in gebruik genomen. Voortaan hebben de 180 Vitens monteurs direct inzicht in hun werkpakket via een kalenderweergave en een werklijst, en hebben ze de detailgegevens van de werkorder bij de hand. De benodigde administratie kan volledig mobiel afgehandeld worden, zelfs op locaties zonder WIFI bereik. Zo worden opdrachten vanuit SAP CRM duidelijk inzichtelijk gemaakt en rapporteert N&L de opgenomen gegevens van de monteur via de applicatie ook weer terug naar SAP CRM.

Stel jouw vraag aan onze expert

  • Direct advies over jouw uitdaging
  • Onderdeel van award-winning team
  • Team met meer dan 25 jaar ervaring

  • Bel met Erwin
    +31 (0)6 52 75 30 69
    Of vul ons contactformulier in!