Menu
Logo Ideo

Het houden van overzicht van een planbord in MRS is een lastige opgave wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd statussen updaten en taken toevoegen. Regelmatig hebben wij de vraag gekregen of het mogelijk is het planbord op een grote monitor te tonen en deze automatisch te laten bijwerken. Lange tijd was hier helaas geen standaard oplossing voor. Met de laatste update van MRS is deze mogelijkheid er wel. De laatste update voorziet in het automatisch verversen van een planbord.

De volgende situatie kan zich voordoen: Meerdere taakplanners en monteurs kunnen, zoals dat altijd gedaan is, tegelijkertijd taken inplannen en statussen wijzigen in MRS. Een Manager Planbord krijgt de functionaliteit toegewezen om automatisch een update door te voeren van alle aanpassingen die door de taakplanners en monteurs gedaan zijn. Het Manager Planbord kan vervolgens getoond worden in bijvoorbeeld een controlekamer of op de werkvloer. Wordt er nog op schema gewerkt? Is er iemand plotseling ziek? Is er ruimte voor last minute taken? De laatste plannings- en statusaanpassingen worden op het gedeelde planbord direct zichtbaar.

Bijgevoegde afbeelding toont links de werkplekken en medewerkers, rechts staan de afwezigheden en toegewezen taken. De kleur van de taak geeft de status aan.

Het houden van overzicht van een planbord in MRS is een lastige opgave wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd statussen updaten en taken toevoegen. Regelmatig hebben wij de vraag gekregen of het mogelijk is het planbord op een grote monitor te tonen en deze automatisch te laten bijwerken. Lange tijd was hier helaas geen standaard oplossing voor. Met de laatste update van MRS is deze mogelijkheid er wel. De laatste update voorziet in het automatisch verversen van een planbord.

Figuur 1: Screenshot MRS

Bijgevoegde afbeelding toont links de werkplekken en medewerkers, rechts staan de afwezigheden en toegewezen taken. De kleur van de taak geeft de status aan.