Menu

Is één van de volgende situaties op u van toepassing?

  • Wilt u inzicht in uw huidige processen?
  • Bent u bezig met procesoptimalisatie maar weet u niet goed waar te beginnen?
  • Denkt u aan een pakket selectie maar weet u eigenlijk niet goed wat u wilt?

Value Stream Mapping is dan de tool waarmee u antwoorden krijgt

Value Stream Mapping is een hulpmiddel waarmee de processen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd. Het is een interactieve methode waarbij uw eigen mensen een proces optekenen, knelpunten herkennen en potentiële verbeteringen identificeren. De kennis van uw processen zit immers bij de medewerkers binnen uw bedrijf.

Ideo kan (door haar integrale kennis van best practices) u helpen om een value stream mapping te faciliteren en uit te werken. Met onze kennis van service en onderhoud kunnen wij u tevens adviseren in optimalisatie van uw processen en helpen om requirements te verzamelen voor uw toekomstig proces.

Voordelen

  • Meer transparantie van processen door een afdelingoverstijgende benadering
  • Mogelijkheid tot uniformiteit van bestaande processen
  • Herkenning van knelpunten en proces optimalisatie
  • Draagvlak creëren binnen de organisatie bij het uitvoeren van de processen