Menu

SAP Multi Resource Scheduling laat voor te plannen medewerkers standaard de uit SAP HR afkomstige naam zien in SAP MRS. Hierin staan vaak titels, doopnamen en/of voorletters opgenomen. Meerdere klanten hebben bij ons aangegeven dat de planner juist behoefte heeft aan een aangepaste naam. Ideo heeft naar aanleiding hiervan de lijn met producten, zoals DATA+, GUI+ en TS+  uitgebreid met het nieuwe product NAME+

Met behulp van dit product wordt de omschrijving van te plannen medewerkers aangepast naar een zelf te bepalen combinatie van de naamvelden uit SAP HR. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor “Achternaam, Voornaam voorvoegsel”. Groot voordeel is dat deze aangepaste naam niet alleen in het planbord, maar ook in alle subschermen doorgevoerd wordt.

Screenshot met aangepaste naam in zowel het subscherm als het planbord.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ideo.