Menu

De oude Grieken, de VOC en de Maffia. Alle drie aansprekende voorbeelden van partijen die het samenwerken tot in de puntjes beheersten. Op basis van een gemeenschappelijk doel waren zij in staat om hun kansen te grijpen, om samen risico’s te delen en om samen te vechten of te concurreren met andere grote partijen. Dit soort samenwerkingsverbanden worden ook wel allianties genoemd. De bondgenoten binnen een alliantie zijn vaak met veel zorg geselecteerd. Vanuit een gezamenlijke missie en/of identiteit werken zij op een professionele manier samen. Zij realiseeren zich dat je samen verder komt dan alleen.

Bekijk het hele artikel in VAM Magazine (NVDO Vakblad Asset Management)