Menu

Het lijkt zo duidelijk en simpel. Immers, assetbeheer is een belangrijk onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering. Dat weet toch iedereen! Maar toch…het aandeel fysieke assets in een bedrijf is vaak veel groter dan men denkt. En dat geldt ook voor de impact ervan op de totale bedrijfsvoering. Mijn vraag en het onderwerp van deze blog is dan ook: Hoort assetbeheer dan niet een veel prominentere plek in het beleid te hebben?

Vergeet onderhoud, denk in assetbeheer

In de privésfeer weet iedereen het wel. Neem als voorbeeld de auto. Met alleen de aanschaf ben je er niet. Onderhoud en reparatie horen bij de kopzorgen van een autobezitter. Tenminste, als je wilt voorkomen dat je auto plotsklaps niet start. En jij daardoor een grote zakelijke deal misloopt, omdat door jouw onvoorziene afwezigheid niet de juiste nuance in de vergadering is aangebracht. Wat is voor jou van doorslaggevend belang: het drukken van de onderhoudskosten of het binnenhalen van de deal?

Dezelfde discussie speelt rondom fysieke assets binnen een bedrijf. Dan is het toch vreemd dat sommige leiders of bestuurders niet in asset management denken, maar in onderhoud. Al moet wel gezegd worden dat dit waarschijnlijk ook te maken heeft met het feit dat een aparte afdeling, met specifieke knowhow, hiervoor zorgdraagt. En niet iedereen is begaan met techniek, waardoor de afstand vaak groter is met de rest van het bedrijf.

Natuurlijk brengt assetbeheer kosten met zich mee, maar deze zijn onvermijdelijk als je de baten voor ogen houdt. Dat zou de mindset van een leider moeten zijn. Onderhoud aan een productielijn is geen kostenpost, maar een middel om de omzet te handhaven of zelfs te vermeerderen. De focus zou op de toegevoegde waarde moeten liggen in plaats van alleen op de kosten.

Asset

Maar er is zelfs meer! Een andere reden om aandacht te geven aan asset management is het gegeven dat er veel geld in omgaat. Het is zonder te overdrijven een miljarden-business. Er worden hoge uitgaven gedaan om assets te vervangen, te vernieuwen en te onderhouden. Om je een idee te geven, volgen hier wat voorbeelden.

Voorbeeld 1: 42 miljard euro uitgaven onderhoud NL en BE
In de industriële sector binnen Nederland en België wordt jaarlijks 42 miljard euro aan onderhoud en reparatie uitgegeven. Dat is 4-4,5% van het BBP[1]. Er zijn wel verschillen binnen de verschillende industrieën (Figuur 1). Zo zijn de kosten binnen de industrie van food, dranken en farmacie significant hoger (>11%) vergeleken met de omzet binnen andere sectoren.

__________________________________________________________________

¹ Macroeconomic report with regards to the MRO market in Europe, KPMG, 2015

Figuur 1 Onderhoudskosten binnen de verschillende industrieën.

Voorbeeld 2: 245 miljard euro uitgaven infrastructuur in NL.
De verwachte uitgaven aan de Nederlandse infrastructuur van 2015 tot 2030 zijn 245 miljard euro (Figuur 2). Deze bestaan uit nieuwbouw (68 miljard), reconstructie (56 miljard), vervanging (24 miljard) en onderhoud (96 miljard)².

Figuur 2 Voorspelde uitgaven infrastructuur NL

Voorbeeld 3: 12,3 miljard euro omzet in de onderhoudssector.
Cijfers van het CBS geven aan dat 12,3 miljard euro omzet wordt gehaald aan reparaties en installaties van machines in 2018 (Figuur 3). Dit zijn bedrijven in Nederland die onderhoud uitvoeren voor derden (SBI-code 33).  Na de recente financiële crisis is er inmiddels weer een stijging te zien.

______________________________
² Investeren in de infrastructuur, EIB, 2016

Figuur 3 Omzet reparatie en installatie NL.

Weet jij hoeveel fysieke assets er in jouw bedrijf aanwezig zijn? Weet jij welke assets cruciaal zijn voor je bedrijfsvoering? En of deze assets de juiste aandacht krijgen in het kader van assetbeheer? Zo niet, dan weet je wat je te doen staat.

Ontdek hoe Intelligent Asset Management uw bedrijf verder helpt?

Download whitepaper – iAM Predicting results