Menu

Midden in deze turbulente tijd van het COVID-19 virus, horen we het steeds vaker: “Samen staan we sterker!” Dit is een wijsheid die zeker in het huidige tijdperk van individualisering hout snijdt. Ook in ons eigen vakgebied van Asset en Service management is samenwerking van steeds groter belang om concurrerend te blijven. Informatievoorziening speelt hierbij een prominente rol.

Optimaal Asset en Service management draait om de ‘Juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon!’

Waar in het verleden het service- en onderhoudsproces nog vaak procesgericht (per afdeling) werd ingericht, is het tegenwoordig best-practice om data-driven te werk te gaan. Dit houdt een transitie in van procesgericht denken naar Asset Central denken – 3600 view.

SAP heeft hierin voorzien met haar Intelligent Asset Management (IAM) suite. Hierin is het Asset zelf centraal geplaatst (Asset Central) en is er de mogelijkheid voor de verschillende stakeholders om de voor hen relevante informatie te verrijken of in te zien (Asset Intelligent Network – AIN).

AIN is een cloud-gebaseerde oplossing (geïntegreerd met SAP ECC en S/4)  die de verschillende stakeholders van het Asset een platform biedt waarop ze informatie kunnen uitwisselen. Dit kunnen stakeholders zijn binnen het eigen bedrijf (produktie-, onderhoud-, inkoop- en/of projectafdelingen) maar ook stakeholders buiten het bedrijf (fabrikant, leverancier, operator en/of service provider). Zo kunnen operators bijvoorbeeld up-to-date manuals en onderhoudsstrategieën van de producent inzien en krijgen fabrikanten toegang tot de gebruiks- en onderhoudsinformatie van hun assets bij de verschillende operators.

De kracht van het AIN samenwerkingsplatform zal steeds groter worden naarmate meer asset gerelateerde partijen hun informatie delen met elkaar. Hiertoe heeft SAP het Invitee concept bedacht, waarbij toegang tot AIN laagdrempelig wordt aangeboden.

SAP Asset Central biedt bovendien de functionaliteit van overerfbare technische model-informatie, waarbij de fabrikantgegevens kunnen worden overgenomen door de equipments van de operators. Dit is functionaliteit die ECC en S/4 nu niet bieden en heeft grote voordelen in het beter kunnen onderhouden van de technische model-informatie in SAP. Daarbij heeft SAP de samenwerking opgezocht met o.a.  eCl@ss, om tegemoet te komen aan de broodnodige productstandaardisatie.

Samenvattend is samenwerking rondom het Asset van groot belang. Dit wordt ondersteund door SAP AIN en kun je al starten binnen je eigen bedrijf door asset informatie te delen over de afdelingen heen. Dit is daarna uitbreidbaar naar de omliggende stakeholders buiten het bedrijf. Asset Central biedt tevens de mogelijkheid om allerhande technische informatie van het Asset vast te leggen in SAP en deze informatie up-to-date te houden voor alle equipments