Menu

Innovatieplatformen en ecosystemen waar klanten, techno-partners, kennispartners en bedrijfsorganisaties samenwerken, zijn van levensbelang voor elk bedrijf. Gebleken is dat samenwerkingsmodellen worden gebruikt door ongeveer 60% van de meest succesvolle innovatieve bedrijven en dat co-innovatie de slagingskans met 20% vergroot. En hiermee wordt het oude patroon van de traditionele R&D doorbroken.

Een ecosysteem bevordert co-innovatie

Een innovatieplatform kent tenminste zoekers, makers, slimmeriken en verbinders. Behoeften worden duidelijk door het verbinden van de participanten en reeds bestaande deeloplossingen worden omgezet tot levensvatbare eindoplossingen. En dat gebeurt in een veel kortere tijd dan in de conventionele wereld.

“Businessmodellen veranderen snel en haast is geboden om op termijn te overleven. Innovatie is het middel om nieuwe concurrerende voordelen te verkrijgen. En de grootste kans op succes behaal je met open samenwerkingsverbanden. Vandaar dat innovatieplatformen zo belangrijk zijn.”

Zoekers met onvervulde behoeften

Een goede interactie met klanten en eindgebruikers geeft een bedrijf snel inzicht in wat de onvervulde behoeften zijn en of bepaalde ideeën een oplossing bieden. Klanten helpen dus mee tijdens de ideevorming en de totstandkoming van de oplossing. Een goed innovatieplatform kenmerkt zich door de aantrekkingskracht van een grote hoeveelheid klanten en eindgebruikers. De kans op baanbrekende innovatie is groter. McKinsey geeft aan dat co-innovatie de slagingskans met 20% vergroot.

Makers met innovatieve deeloplossingen

Technologie-leveranciers versnellen de innovatie door vernieuwende deeloplossingen aan te bieden. Deze “voorverpakte” innovatie bevat toepassingen van nieuwe technologieën. Zo biedt bijvoorbeeld SAP een intelligent Asset Management suite die een bedrijf in staat stelt om onderhoud volgens het concept van ISO55001 uit te voeren. Onder de “motorkap” van deze suite wordt gebruik gemaakt van digitale technologieën. Denk aan internet-of-things, digital twins, blockchain, kunstmatige intelligentie, robotic process automation, big data analytics, augmented reality, virtual reality, predictive maintenance etc. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als een techno-leverancier een intensief ontwikkelingstraject met hoge investeringen al heeft doorlopen?

Slimmeriken met specialistische kennis

Kennispartners kunnen als springplank worden gebruikt om snel innovatieve kennis binnen een bedrijf op te bouwen. “Businessinnovatie kan niet langer meer zonder digitale innovatie,” beweren sterke innovators. Daarnaast heeft meer dan 54% moeite om businessstrategie om te zetten naar innovatie. Om uit de startblokken te komen, ligt het daarom voor de hand om deze kennis op te halen bij organisaties die veel kennis hebben over innovatie, nieuwe technologieën en de implementatie ervan. Consultancybedrijven en universiteiten zijn daarom waardevolle deelnemers. Bijvoorbeeld een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in toestandsafhankelijk onderhoud en digitale twins, is voor de invoering van predictief onderhoud een graag geziene gast op het innovatieplatform.

Verbinders met coördinerend vermogen

Voor een bedrijf is het eenvoudiger om een reeds bestaand platform of ecosysteem binnen te treden en daarop verder door te borduren dan zelf er één op te zetten. Hier is dankbaar werk weggelegd voor bedrijfsorganisaties zoals de VNSG en het NVDO. Deze organisaties hebben vaak een digitale en fysieke infrastructuur beschikbaar die het gebruik van innovatie ondersteunt. De platform-eigenaren zorgen ervoor dat bestaande relaties worden versterkt en nieuwe relaties worden gecreëerd door de aantrekking van participanten. Daarbij worden middelen zoals bijvoorbeeld events, infosessies, bedrijfsbezoeken en cursussen gefaciliteerd. Een innovatieplatform is nog krachtiger als het ook in staat is om projecten, pilots, hackathons en bijvoorbeeld fieldlabs te organiseren.

Kortom, een solide innovatieplatform kenmerkt zich door het continu samenbrengen van zoekers, makers, slimmeriken en verbinders. Er ontstaat zo een inspirerende omgeving waarin samenwerkingsverbanden en co-innovatie optimaal gestimuleerd worden.