Menu

Zeg het eens: is een spits belangrijker dan een middenvelder bij een teamsport? Een spits valt vaak beter op, omdat hij of zij in de meeste gevallen direct betrokken is bij een goal. Een middenvelder daarentegen intervenieert, controleert en bouwt op, net als een verdediger. Het samenspel staat echter pas garant voor een goede uitslag. Niet het individu, maar het team staat voorop. Behalve misschien als je luistert naar de naam Messi.

Een gehele supply chain is pas effectief als alle schakels hun werk doen.

Ook in het bedrijfsleven is de marketingcampagne van een productlancering niet belangrijker dan het onderhoud aan de productielijn. Ook al is het één meer zichtbaar voor de klant dan het andere. Een gehele supply chain is pas effectief als alle schakels hun werk doen. Supply chain management en assetbeheer moeten naadloos samenwerken, anders stopt de winst-generator: zonder machines geen productie, zonder productie geen producten en zonder producten geen verkoop. En omgekeerd natuurlijk ook.

complexiteit supply chain asset management

Assetbeheer kan simpel lijken. Er is echter een aantal complexiteiten waardoor assetbeheer behoorlijk ingewikkeld is. Laten we ze eens bekijken.

Complexiteit 1: Veel verschillende assets

Een bedrijf kent veel diverse assets die in allerlei fasen van de supply chain nodig zijn. Niet alleen in het productiesysteem, dat op zichzelf al behoorlijk complex in elkaar kan zitten. Denk ook aan bijvoorbeeld warehouse managementsystemen of gebouwen. Assetmanagement blijft dus niet beperkt tot de productie, maar is totaal verweven in een bedrijf.

Complexiteit 2: Eén asset, meerdere levenscycli

Productielijnen en installaties kunnen uit vele verschillende modules en componenten bestaan. In principe zijn deze ook weer te beschouwen als separate assets. Deze assets kennen hun eigen levensduur en daarmee hun levenscyclus. Om de totale installatie te laten draaien moet constant beslist worden wat-wanneer moet worden vervangen, geüpgraded of onderhouden.

Complexiteit 3: Product of asset: een kwestie van perspectief?

Wat voor een bedrijf een product is, kan voor een klant een asset zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor OEM-leveranciers die machines bouwen en installeren bij andere bedrijven. De OEM-leverancier zal de machine als onderdeel van haar supply chain zien, terwijl de klant dit als onderdeel van haar assetbeheer ziet.

Complexiteit 4: Dynamisch stakeholder management

Assetbeheer kent meerdere spelers die per assettype verschillende verantwoordelijkheden en een andere participatie hebben. Zo kennen we de leverancier van de asset, de asseteigenaar, de gebruiker, de installateur en de serviceprovider. Belangen kunnen dus enorm verschillen en dat beïnvloedt de efficiëntie van het onderhoud. Wat doe je als organisatie zelf en wat niet? De spelers kunnen in de loop der tijd ook veranderen bij assets die tientallen jaren meegaan.

Complexiteit 5: Verdeling van budgetten

Assetbeheer kent een bepaald budget. Wat ga je onderhouden, vervangen of upgraden? Aan de ene kant is uitbreiding nodig en aan de andere kant moeten zaken worden vervangen. Welke strategie hanteer je en waarom? Wat is de algemene bedrijfsstrategie? Gaan we groeien, van koers veranderen of blijven we de huidige situatie handhaven?

complexiteiten asset supply chain

Complexiteit 6: Conventioneel of innovatief, standaard of klant-specifiek?

Welke keuzes moet je maken bij een vervanging of aanschaf van een asset? Ieder product – en dus ook een asset – kent een aantal levensfasen: intro, groei, volwassenheid en neergang. Daarnaast kun je voor standaard of klant-specifiek kiezen. Stel je moet een nieuwe machine kopen. Neem je dan een innovatieve klant-specifieke machine met een hoge performance of ga je voor standaard en een machine met een veel lagere output? Hier komt risicomanagement om de hoek kijken.

Deze zes complexiteiten moeten worden beheerst om de supply chain niet minder effectief te laten worden. Het samenspel tussen assets en supply chain dient optimaal te blijven. Hiermee wordt nogmaals onderstreept dat assetportfolio en -beheer een duidelijke plaats moet innemen op C-level.