Menu

Bekijk dit artikel ook in Vakblad Asset Management (VAM).

Het succes van goed Asset Management ligt verborgen in de samenhang en samenwerking tussen mensen, afdelingen en systemen. Door de inzet van de juiste assets en door goed voor deze assets te zorgen, blijft een organisatie winstgevend. De technici op de werkvloer zijn hierbij een onmisbare schakel. Zonder het commitment van deze groep behaalt een organisatie de doelstellingen niet. Daarom verdienen zij bijzondere aandacht.

Faciliteer de technici

Het uitoefenen van goed Asset Management zou als een rode draad door de gehele organisatie moeten lopen. Zo stelt het management de visie en strategie op en door deze uit te dragen, vertaalt dat zich uiteindelijk naar een succesvolle uitvoering op de werkvloer.

Daarbij vergeet men de rol van de mens wel eens. Het is belangrijk dat alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op gericht blijven. Nadat de directie de visie heeft verkondigd, dient het middenmanagement deze visie te ondersteunen en de technici op de werkvloer te faciliteren in een succesvolle uitvoering. Dit Integraal Asset Management vereist een omslag in denken en handelen, waarbij huidige patronen en werkprocessen moeten worden veranderd.

ISO 55001 en 55002 helpen bij Asset Management

Sinds een aantal jaar helpt de ISO 55001 norm organisaties bij het vaststellen van richtlijnen voor goed Asset Management. Het stimuleert integraal denken en systematisch handelen in de verschillende lagen van de organisatie. ISO 55002 ondersteunt vervolgens dit veranderingsproces met voorzieningen en controlemiddelen. Het stelt dat organisaties plannen moeten opstellen. Hiermee kunnen zij hun medewerkers trainen om competent te worden en te blijven. Naast deze competenties, zijn ook bewustzijn en inzicht voor de technici op de werkvloer van belang.

“We zien vaak dat deze noodzakelijke veranderingen het lastigst zijn door te voeren op de werkvloer”, zegt Bas Horvers, EAM-consultant bij Ideo. “De mens houdt van nature al niet zo van verandering en ziet het vaak eerder als bedreiging, dan als kans. Het is daarom vooral voor het middenmanagement belangrijk om juist hier extra aandacht aan te besteden.”

Betrokkenheid

Een ander essentieel onderdeel van goed Asset Management, zijn de juiste tools om assetdata te kunnen registreren, onderhouden en raadplegen. Het is zaak dat men het Asset Management Informatie systeem ontwerpt en implementeert voor en door de verantwoordelijke disciplines die betrokken zijn in het gehele Asset Management proces. Geef technici de kans om aan te geven hoe dit systeem voor hen het beste zou kunnen werken. Zij zijn tenslotte voor een groot deel verantwoordelijk voor de invoer en het bewerken van assetdata.

Het is daarnaast belangrijk om een continu verbeterproces in te voeren. Proces- en assetdata wordt geregistreerd, geanalyseerd en weer teruggekoppeld. Het management kan tussentijds sturen en behoudt zo de regie. Daarbij betrekt het management de werkvloer bij het gehele proces. Alleen zo vergroot u de kans om het juiste bewustzijn en inzicht bij deze groep te creëren.

“Ik geloof niet in eenrichtingsverkeer bij dit soort top-down benaderingen. De communicatiestructuren moeten twee richtingen op gaan”, vult Horvers aan.

Kortom, binnen de organisatie zijn de technici op de werkvloer is een onmisbare schakel in een Integraal Asset Management systeem. De juiste aandacht voor deze groep zorgt voor commitment, waardoor deze mensen goed voor de assets blijven zorgen en bedrijfsdoelstellingen worden behaald.