Menu

Momenteel bevinden we ons in de vierde industriële revolutie, ook wel industrie 4.0 genoemd. In deze periode van digitalisatie zien we dat meer en meer apparaten data verzamelen en data met elkaar kunnen uitwisselen. Nieuwe technologieën zoals Machine Learning, Internet of Things en Artificial Intelligence gaan een steeds belangrijkere rol spelen in ons dagelijks leven. De aangifte van je gestolen fiets kan bijvoorbeeld tegenwoordig bij een politie al middels een AI robot.

Ook in de wereld van het onderhoud zien we de veranderingen door de opkomst van deze technologieën. Doordat steeds meer machines worden uitgerust met diverse sensoren kunnen we de status van de machines per direct volgen. Daarnaast leren we steeds meer over het (faal) gedrag van deze machines. Dit maakt het mogelijk om van een preventieve strategie (tijd gebaseerd onderhoud) op te schuiven naar een voorspellende (predictieve) strategie.

Moeten we dan alles predictief gaan onderhouden? Nee. Er zijn nog steeds faalwijzen die zich niet laten voorspellen of waarbij het economisch voordeliger is om het onderdeel te vervangen (mits het risico dit toelaat). Om deze afweging te maken en de juiste onderhoudsstrategie te bepalen is een goede analyse nog steeds een must.

SAP Asset Strategy and Performance Management  (ASPM) biedt een geïntegreerde oplossing binnen het SAP portfolio om de juiste onderhoudsstrategie te bepalen. SAP ASPM maakt onderdeel uit van de Intelligent Asset Management (IAM) suite. Naast SAP ASPM bevat deze suite aanvullende oplossingen die de integratie compleet maken. De Asset Central Foundation is de kern van de suite en bevat de master data (waaronder bijvoorbeeld ook faalwijzen en instructies) van de technische installatie. SAP Asset Intelligence Network (AIN) zorgt voor de uitwisseling van deze data met andere partijen zoals bijvoorbeeld leveranciers, producenten en dienstverleners. SAP Predictive Maintenance and Service (PDMS) biedt verschillende functionaliteiten om op basis van diverse soorten data (bijvoorbeeld sensor data) faalwijzen te analyseren en te voorspellen. Tenslotte, biedt de Asset Manager een mobiele oplossing om de onderhoudstechnici te ondersteunen bij het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten.

SAP ASPM biedt verschillende mogelijkheden om de juiste onderhoudsstrategie te bepalen. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten.

Risk & Criticality analyse

De Risk & Criticality analyse wordt gebruikt om per technisch object een risicogetal te bepalen. Het risicogetal wordt bepaald aan de hand van een vrij te configureren risico matrix voor verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld veiligheid, productie en milieu. Aan de hand van het risico getal kan men de technische objecten prioriteren en bepalen of een gedetailleerde FMEA of RCM analyse nodig is.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Met de Failure Mode & Effect Analysis is het mogelijk om potentiële faalwijzen en hun oorzaak en gevolgen te bepalen. De faalwijzen worden geprioriteerd en aanbevelingen worden opgesteld om de potentiële faalwijzen te voorkomen of de gevolgen te minimaliseren.

Reliability Centered Maintenance (RCM) analyse

De Reliability Centered Maintenance (RCM) analyse stelt ons in staat om op basis van de gestandaardiseerde RCM methodiek de onderhoudsstrategie voor onze assets te bepalen of te optimaliseren. Aan de hand van dé 7 RCM stappen wordt op een gestructureerde wijze functies, faalwijzen en gevolgen geanalyseerd om zo de beste onderhoudsstrategie te bepalen.

Checklist analyse

De checklist functionaliteit biedt de mogelijkheid om analyses uit te voeren aan de hand van een vragenlijst. De checklist kan voor diverse toepassingen gebruikt worden. Zo kan de checklist bij het afsluiten van een werkorder in de Asset Manager ingevuld worden om de bevindingen tijdens de werkzaamheden vast te leggen. Een complexe checklist (beslisboom) wordt gebruikt voor de gevolg beoordeling in de RCM analyse.

Plant Maintenance review (PMR)

Met de Plant Maintenance Review applicatie worden alle aanbevelingen uit de verschillende FMEA en RCM analyses beheerd en beoordeeld. Aanbevelingen kunnen worden aangevuld met instructies (taaklijsten) of aanbevelingen welke niet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij duplicaten) kunnen worden afgewezen.