Menu

Incasseren, opveren, moveren en accelereren

De hoofdtitel van dit artikel zou ik in het kader van innovatie graag willen ombuigen naar: “innovatie behoeft veerkracht”. In het algemeen is mijn motto: “incasseren, opveren, moveren en accelereren.” Het gaat er niet om hoe vaak je op de grond bent gemept, maar het aantal keren dat je de moed hebt verzameld om weer verder te gaan. Dat geldt ook voor innoveren. Om succesvol te innoveren gelden de volgende drie tips:

  1. Accepteer falen
  2. Veer op door te evalueren en te leren
  3. Verder gaan en accelereren   

Accepteer falen

Falen is onderdeel van innovatie. Innoveren betekent falen. 11 van de 12 startups falen. 19 van de 20 productinnovaties falen. Het is dus een feit dat je er vroeg of laat tegenaanloopt. Eerder vroeger dan later. Als je innovatie dus beschouwt als reguliere bedrijfsvoering, die met name is gericht op “in control” zijn, dan moet je hieraan niet beginnen. Accepteer dat je onderuit gaat. Probeer daarom innovatie ook niet direct te relateren aan financiële opbrengsten.

Veer op door te evalueren en te leren

Falen is een leertraject. Door ruimte te geven aan falen, kun je het accepteren en er positiever mee omgaan. Je hebt ervaring opgedaan met wat niet werkt. Je kunt deze uitkomst analyseren en evalueren. Zie het als een leertraject. Gebruik de “lessons learned” voor nieuwe mogelijkheden. Goed is natuurlijk om bij te houden wat je allemaal hebt gedaan. Documenteer dus ook het innovatietraject dat is doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan je blauwdruk, je invoeringsplannen en je feedback van de klanten. Kortom je moet het gevolgde pad opnieuw kunnen afleggen.

Verder gaan en accelereren

De aanhouders zijn de winnaars. En niet iedere onderneming is een succes. Daarom laat jezelf niet ontmoedigen. Neem de ervaring die je hebt opgedaan mee en probeer het volgende initiatief uit vanuit de wetenschap dat bepaalde zaken wel en niet werken. Met deze wetenschap kun je de tweede iteratie vaak ook sneller uitvoeren.

In het algemeen, probeer gemotiveerd te blijven door samen met andere betrokkenen de ervaring te doorleven. Twee (of meerderen) weten meer dan één.  En gedeelde smart is halve smart. Probeer energie te putten uit het reisje dat je met elkaar maakt. Soms is de reis net zo waardevol als het doel zelf. Daarmee verwijs ik ook naar het leren van falen, maar ook de band die je met elkaar opbouwt om tot een hechter team te komen.

Samengevat, innoveren is een iteratief en continu proces. Falen heeft een functie. Het geeft aan wat de beperkingen zijn en tegelijkertijd bij een nieuw initiatief welke kant je beter niet op kunt gaan. En het kan nieuwe inzichten geven van zaken die wel werken.