Menu

Wat beweegt een persoon of organisatie om te innoveren?

Er zijn twee Engelse gezegdes die dat mooi weergeven: ”Punch the moose!” en “Throw the hat over the fence!”.

“Punch the moose”, sla een rendier op zijn snuit en je zult, mits je niet levensmoe bent, snel beseffen dat je een moet rennen om niet door het dier vertrapt te worden. Dit worden ook wel de push-factoren genoemd die ons forceren om te bewegen.

“Throw the hat over the fence” kan meer uitleg gebruiken. Dit betreft een verhaal van een Ierse schrijver, Frank O’Connor, over zijn jeugd. – Hij en zijn vrienden trokken over het platteland. Zij stuitten op een muur die te hoog en twijfelachtig was om er overheen te gaan. Maar om hun weg te vervolgen moesten ze er toch echt overheen. Voordat ze de muur zelf zouden trotseren besloten ze eerst hun petten erover te gooien.

 Als de pet voor hen van grote waarde is, dan zullen ze toch een manier moeten vinden om over de muur te komen. De pet symboliseert de waarde waar de jongens achteraan moeten gaan. Oftewel dit zijn de pull-factoren die ons bewegen.

Push-factoren

In het kader van innovatie zijn er verschillende push-factoren. Het kan een wettelijke regeling die moet worden nageleefd zijn die ons beweegt. Denk aan de actuele discussies rondom duurzaamheid. Het kan een probleem zijn, zoals in de technische sector: het tekort aan technisch geschoold personeel. Het kan een frustratie zijn van repeterend werk, dat wel noodzakelijk is maar weinig uitdaging biedt. Het kan een vereiste zijn om zich als bedrijf staande te houden tussen verschillende concurrenten. Het kan het beschermen van een bepaald intelligent eigendom zijn. Kortom, een push-factor is een bepaalde pijn die moet worden geëlimineerd of worden verzacht.

Pull-factoren

Pull-factoren duiden de aantrekkingskracht van het verkrijgen van iets van nieuwe “waarde”. Nieuwe waarde kan zijn: het levert geld op, verbetering van status en imago, verbetering van efficiency van processen, producten of diensten, een verbeterde ervaring van klanten of medewerkers, verminderen van complexiteit, versteviging concurrentiepositie, first-mover voordeel etc. Oftewel, een pull-factor is meestal iets wat extra voordelen biedt.

Push- en pull-factoren kunnen elkaar verstevigen en een organisatie kan door beide aspecten gemotiveerd worden om te bewegen. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld wordt gedreven vanuit een bedrijfsstrategie van Operational Excellence dan is het de waarde “het elimineren van verspillingen” die wordt nagejaagd.