Menu

Vingerafdrukken kunnen worden toegepast binnen het onderhoud om nog beter te kunnen vaststellen en te voorspellen wanneer actie noodzakelijk is. We zijn al gewend dat menselijke vingerafdrukken worden gebruikt voor identificatie en authenticatie. Denk hierbij aan het openen van de smartphones, het identificeren van verkeersslachtoffers, de toegang tot computernetwerken en het oplossen van misdaden.

Tegenwoordig kunnen ook figuurlijk vingerafdrukken worden gemaakt van technische assets: een vingerafdruk van een goed draaiende installatie, maar ook vingerafdrukken van afwijkende situaties. Omdat verschillende parameters kunnen worden gemeten, kan een unieke afdruk van een bepaalde situatie worden gecreëerd. Dus als het ware een vingerafdruk. En dat biedt geheel nieuwe mogelijkheden op het gebied van onderhoud.

Met behulp van vingerafdrukken kunnen nog preciezer het moment en de benodigde actie van het onderhoud worden bepaald. Des te beter dit kan worden bepaald, des te lager de kosten worden en des te hoger de effectiviteit is. Dus er wordt meer efficiëntie en effectiviteit gecreëerd door een nieuwe toepassing van toestandsafhankelijk en voorspellend onderhoud.

De nieuwe technologieën van het digitale tijdperk openen deze deuren: Internet-of-Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en bigdata processing. Assets worden met sensoren uitgerust, om vingerafdrukken van een asset te kunnen maken. Met behulp van AI kan het systeem worden getraind om goede en tevens afwijkende situaties te onderkennen. Doordat de huidige situatie snel kan worden vergeleken met de getrainde set, kan bij afwijkingen een alarmsignaal worden gecreëerd.

De module Predictive Maintenance and Service (PdMS) van de SAP Intelligent Asset Management suite heeft alle bovengenoemde mogelijkheden in zich. SAP PdMS biedt verschillende functionaliteiten voor het registreren en analyseren van de asset-sensordata en het voorspellen van de verschillende faalwijzen. Via IoT kan een grote hoeveelheid real-time data van technische assets worden geregistreerd. In SAP PdmS worden deze data weergegeven via de verschillende indicatoren. Denk hierbij aan temperaturen, vermogens en niveaus. In de indicator-chart in PdMS worden de waarden van de verschillende indicatoren visueel weergegeven. Op basis van deze gegevens kan het gedrag van een asset worden geanalyseerd. Afwijkende waarden kunnen worden gedetecteerd, en via ingestelde alerts kan direct een melding worden gemaakt.

Dit werkt prima als we maar naar één indicator hoeven te kijken. Het wordt al lastiger als we naar meerdere indicatoren moeten gaan kijken om een faalwijze te detecteren, laat staan te voorspellen. Vaak is dan ook gespecialiseerde kennis nodig om de juiste indicatoren met elkaar te vergelijken. En hierbij komt de fingerprint-functionaliteit van SAP PdMS om de hoek kijken.

Een “fingerprint” (de vingerafdruk) is een opname van verschillende indicatoren van een asset gedurende een bepaalde periode. Deze opname legt een bepaalde status van het asset vast. Dit kan een bepaalde faalwijze zijn, maar ook het normale gedrag. Deze opnames (vingerafdrukken) kunnen later worden gebruikt om afwijkende patronen tijdig te detecteren en zo op tijd de juiste onderhoudsacties te plannen.

Samengevat, SAP Intelligent Asset Management maakt het mogelijk om naast de meer traditionele onderhoudsstrategieën, zoals gebruiksafhankelijk onderhoud en toestandsafhankelijk onderhoud, een voorspellende onderhoudsstrategie te gaan gebruiken.

Wilt u meer weten over iAM?

Lees over de top 5 uitdagingen in het digitale tijdperk

Download Whitepaper