Menu

In service- en onderhoudsprocessen zijn er veel generieke zaken die je als monteur/technicus zou moeten kunnen rapporteren, zoals:

 • Staat van het onderhoudsobject – bij voorkeur via een checklist
 • Meetwaarden – kan handmatig, maar ook via een software interface
 • Materiaalverbruik – mobiele applicatie kan hierin ondersteunen met een barcode scanner
 • Tijdregistratie – gebruiksvriendelijk met behulp van stopwatch functionaliteit

Tijdregistratie

In dit artikel wordt het laatste punt – tijdregistratie – besproken. We zullen u laten zien hoe dit door SAM Smart Asset Management wordt ondersteund.

Als gebruik wordt gemaakt van SAP PM/CS kan ervoor worden gekozen om de uren rechtstreeks op de werkorders te registreren. Een andere veelvoorkomende optie is om de tijdregistratie via CATS (Cross Application Time Sheet) uit te voeren, en deze uren vervolgens vanuit de urenstaat door te zetten naar de werkorder. De wijze waarop de data wordt weggeschreven in SAP heeft geen invloed op de mobiele applicatie. Voor de eindgebruiker is met name belangrijk dat:

 • Tijdschrijven eenvoudig en effectief is, zonder overbodige administratie
 • De mobiele applicatie snel kan worden aangepast aan zijn proces

Om aan beide vereisten te kunnen voldoen, biedt SAM een configureerbare stopwatch functionaliteit aan. In de SAM Cockpit is de functionaliteit centraal te beheren. Daar is het mogelijk voor functioneel beheerders om per ordertype de stopwatch configuratie aan te passen. Zo kunt u ervoor zorgen dat bij storingen ook de reistijden worden teruggemeld, omdat u hierop wil rapporteren. Terwijl er bij onderhoud geen onderscheid gemaakt wordt, omdat het voor uw proces niet relevant is.

Bovendien kan middels het statusschema worden ingesteld dat de verschillende stappen van een stopwatch in een verplichte volgorde doorlopen dienen te worden, of dat de gebruiker vrij is om de volgorde te bepalen. Denk hierbij aan een verplichte volgorde in reistijd en werktijd.

In bovenstaand scherm is te zien welke instellingen er mogelijk zijn:

 • Activity type: De prestatiesoort die gebruikt dient te worden voor de tijdboeking
 • Icon name: Het icoon dat zichtbaar is in de applicatie (SAP UI5 icoon)
 • Label name: De tekst die de gebruiker in de applicatie ziet bij de betreffende stap
 • Sync on status change: Als dit is aangevinkt, wordt tijdregistratie direct gesynchroniseerd
 • Use start and end time: Geeft aan of er met duurtijd of start- en eindtijd wordt gewerkt
 • Allow pause: De mogelijkheid om pauzes op te nemen in de stopwatch
 • … en nog veel meer configurabele opties …

Wanneer de stopwatchinstellingen worden aangepast, dan wordt dit ook direct bijgewerkt in de mobiele applicatie.

Als een order in SAM wordt geopend, is links onderin de stopwatch functionaliteit zichtbaar. Deze is dus meteen te starten na het openen van de order. Na het stoppen van het werk verschijnt er een pop-up waarin de tijdsregistratie bevestigd en eventueel aangepast kan worden.

In de configuratie kan worden bepaald of de technicus/monteur de tijdboeking nog mag aanpassen. Hierboven staat een voorbeeld waar dat wel het geval is. De start- en stoptijden staan ingevuld als voorstel, zodat de technicus/monteur niks hoeft aan te passen indien hij het met de weergegeven waarden eens is.

De stopwatch functionaliteit in SAM is direct te integreren in het mobiele service- en onderhoudsproces zonder dat er extra ontwikkelingen nodig zijn. Deze functionaliteit laat de applicatie het administratieve werk uitvoeren, zodat de gebruiker minder data hoeft in te geven en efficiënter kan werken.