Menu

Losse bouwstenenOm een goed begrip van Enterprise Architectuur te krijgen gaan we de term ontleden en vertalen om deze vervolgens weer samen te voegen tot een begrijpelijk geheel, zodat we de toepassing ervan kunnen toelichten in de praktijk.

Waar hebben we het over?

Enterprise is Engels voor bedrijf. Een bedrijf is een organisatie van arbeid en kapitaal met als doel het maken van producten en/of diensten, het verdienen van een inkomen en continuïteit.

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgevingen en is gestoeld op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas).

Samengevoegd komen we tot het begrip Enterprise Architectuur: de kunst en wetenschap van het (her)ontwerpen van organisaties gestoeld op de principes schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Bij de uitvoering van deze kunst en wetenschap dienen de doelstellingen van de organisatie voorop te staan.

Hoe werkt dat dan?

Om de Enterprise Architectuur voor uw organisatie te ontwerpen en vast te leggen, moeten de volgende zaken en hun onderlinge samenhang, gedefinieerd worden:

  • De processen, organisatie en mensen
  • De applicaties, data en onderliggende infrastructuur

Het geheel aan informatie wordt ‘opgeslagen’ in een zogenaamde repository:  een centrale plaats voor al deze definities en onderlinge verbanden.

Waarvoor eigenlijk?

Bij een verandering, in bijvoorbeeld de strategie van uw bedrijf, kan deze repository worden geraadpleegd. Er wordt gekeken naar de impact die de wijzing van strategie heeft op beleid, organisatie, proces en systeem (samen vormen deze het ontwerp van uw organisatie).

Een strategiewijziging als gevolg van een keuze voor groei door overnames, in plaats van natuurlijke groei, heeft gevolgen voor uw organisatie. Welke gevolgen dat kunnen zijn, wordt bepaald met behulp van uw huidige Enterprise Architectuur, de “AS-IS-situatie”. De wijzigingen in beleid, organisatie, proces en systeem, die nodig zijn voor deze strategiewijziging worden vastgelegd in de toekomstige Architectuur, de “TO-BE-situatie”.

Concrete vragen als “Welke voorzorgsmaatregelen op gebied van organisatie, processen en systemen moet de afdeling Finance nemen om na een overname snel een geconsolideerde rapportage te doen?” en “Hoe kan de ICT-infrastructuur van een nieuw bedrijf snel worden geïntegreerd binnen de eigen infrastructuur?” worden beantwoord in het toekomstig ontwerp. Het uitgangspunt voor het definiëren en vastleggen van dit toekomstig ontwerp moet telkens in lijn liggen met het primaire doel, de missie en strategie van uw organisatie.

Maar ook binnen uw bedrijf, op afdelingsniveau, voor bijvoorbeeld uw onderhoudsorganisatie, kan een Enterprise Architectuur ondersteunen bij het wijzigen van uw onderhoudsstrategie.

Op een gestructureerde manier krijgt u inzicht in welke veranderingen uw onderhoudsorganisatie dient te ondergaan, welke onderhoudsprocessen er moeten veranderen, hoe uw informatiebehoefte wijzigt en wat het mogelijke gevolg is voor uw Enterprise Asset Management system.

Van last naar lust

In het verleden werd Enterprise Architecture vaak als een last ervaren. Organisaties zagen de voordelen er niet van in, vonden het lastig om op een juiste en goed beheersbare manier de noodzakelijke informatie vast te leggen. De laatste jaren is dit echter aan het veranderen; men heeft geleerd klein te beginnen met Enterprise Architecture en deze gaandeweg in te vullen. Daarnaast zijn er nieuwe tools, methoden en technieken beschikbaar gekomen, waarbij de presentatie (schoonheid) en fit-for-use (bruikbaarheid) hoog in het vaandel staan. ARIS en SPARKX zijn hiervan mooie voorbeelden, met behulp van deze tools kunt u vorm geven (stevigheid) aan uw eigen Enterprise Architecture en wijzigingen voor uw organisatie definiëren, vastleggen en beheren.

Ideo

De consultants van Ideo helpen u om op effectieve wijze de “AS-IS-situatie” vast te leggen én naar een “TO-BE-situatie” te komen. Of het nu is bij het maken van de juiste keuze op het gebied van methodes en tools, begeleiding tijdens implementatie, borging in uw organisatie of het geven van advies bij projecten, Ideo is uw partner.