Menu

Serviceorganisaties moeten de wens van de klant steeds een stap voor blijven. Voor onderhoudsorganisaties geldt dit ook, maar hier ligt meer de nadruk op het steeds efficiënter in kunnen zetten van de machines en uitval nog verder verlagen. Wat voor beide nodig is, inzicht. Inzicht in de klant en in de asset en de juiste informatie beschikbaar hebben als je bij de klant staat. Hiervoor is een mobiele oplossing nodig die deze informatie kan tonen, maar belangrijker nog een oplossing die je helpt om als service- of onderhoudsorganisatie mee te groeien met je klant.

In dit artikel geven wij een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die doorgevoerd zijn in de 3.0 release van SAM Smart Asset Management in de volgende modules:

 • Order Management
 • Inspectie Management
 • Document Management
 • Asset Management
 • Material Management
 • Notification Management
 • Business Partner Management
 • Time Management
 • Kaart Integratie
 • SAP Multi Resource Scheduling (MRS) Integratie
 • Technologie en Beveiliging

Order Management

De volgende nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zijn beschikbaar gemaakt:

 • Order operatie gebaseerde werklijst;
 • Ondersteuning van de order operatie split functionaliteit voor plannen van meerdere personen (team) op één operatie;
 • Uitbreiding van de start/stop functionaliteit met het zetten van statussen op de operatie;
 • Het zetten van statussen via het statusschema van de order;
 • Het zetten van statussen via het statusschema van de operatie;
 • Storingsrapportage: registratie van storing gegevens (schadebeeld en oorzaak);
 • Aanvullen van de lange tekst van de order;
 • Aanvullen van de lange tekst van de operatie;
 • Aanvullen van de lange tekst van de gekoppelde melding;
 • Uren boeken vanuit de order in CATS (Cross Application Timesheet);
 • Ondersteuning van sub-operaties en het afmelden van sub operaties;
 • Business Rules: validatie van verplicht in te vullen gegevens voordat de eindterugmelding gezet kan worden;
 • Verschillende verbeteringen in de UX zijn doorgevoerd;
 • Invullen van formulier en het genereren van PDF’s van de ingevulde formulieren;
 • Aanmaken nieuwe melding vanuit order met het overnemen van asset gegevens van de order of van de operatie van de inspectieronde.

Het is nu mogelijk om snel de storingsrapportage in te vullen met schadebeeld en oorzaak, in een tabblad van de order.

Inspectie Management

De inspectiemodule van SAM is uitgebreid om verschillende type inspecties te ondersteunen, Daarnaast is de bestaande inspectiefunctionaliteit uitgebreid om deze nog flexibeler in te kunnen zetten:

 • Checklist functionaliteit: uitgebreid om meerdere checklists op 1 order te kunnen ondersteunen;
 • Checklist functionaliteit: uitgebreid met ondersteuning van meetpunten i.c.m. de bestaande checklist vragen;
 • Inspectierondes: ondersteuning van het ‘inspection round’ concept van SAP;
 • Massa inspectie: ondersteuning van een inspectie van een grote hoeveelheid assets waarbij meetpunten en classificatie/kenmerken ingevuld kunnen worden;
 • Sub operaties: Afvinken van lijsten van sub operaties (afmelden) voor gedetailleerde registratie van uitgevoerde werkzaamheden.

Met de nieuwe inspectiefunctionaliteiten worden de meest voorkomende vormen standaard ondersteund.

Document Management

De document integratie is uitgebreid om de verschillende opslagmogelijkheden van SAP te ondersteunen, daarmee worden met de nieuwe release de volgende opslagmogelijkheden ondersteund:

 • Global Object Services (GOS);
 • Archive Link (AL);
 • Document Management (DMS).

Daarnaast zijn in deze functionaliteit de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Het verkleinen van nieuwe foto’s die genomen zijn via de camera van de tablet/smartphone naar een kleiner formaat, om te voorkomen dat er onnodig grote foto’s worden opgeslagen in het systeem;
 • Verschillende verbeteringen in de UX zijn doorgevoerd.

Met de ondersteuning van GOS, Archive Link en SAP DMS worden alle standaard SAP opslagmogelijkheden standaard ondersteund.

Asset Management

De integratie met de assets vanuit SAP is uitgebreid met de volgende functionaliteiten:

 • Verbeterde schermen in de vorm van de Asset Cockpit, waarbij assets snel gezocht kunnen worden en integratie met barcode scanning en asset TAGs beschikbaar is;
 • Tonen van installatie boomstructuur met sortering zoals in de SAP backend;
 • Tonen van de ‘bill of material’ van onderhoud voor snelle registratie van het juiste artikel gebruik;
 • Tonen en aanpassen van classificatie/kenmerken;
 • Tonen van meetpunten en aanmaken van meetrapporten;
 • Vervangen van equipment in een boomstructuur (install/dismantle).

De nieuwe asset cockpit zorgt voor het snel terugvinden van assets via de asset TAG.

Material Management

De Material Management functionaliteit is uitgebreid met de volgende nieuwe functionaliteiten:

 • Overzicht van de materiaal beschikbaarheid in het magazijn;
 • Snel afboeken van materialen vanuit de ‘bill of material’ van een asset.

Via de ‘bill of material’ kan snel het juiste artikel gevonden worden en de voorraad hiervan worden gecontroleerd.

Notification Management

In de Notification Management module zijn de volgende wijzigingen toegepast:

 • Verbetering van het scherm voor het aanmaken van een nieuwe melding;
 • Verschil tussen in te vullen informatie bij aanmaken storingen en onderhoudsaanvragen;
 • Verschillende verbeteringen in de UX zijn doorgevoerd.

Bij het aanmaken van een nieuwe melding worden enkel de velden getoond die relevant zijn voor een storing of onderhoudsaanvraag.

Business Partner Management

In Business Partner Management zijn de volgende verbeteringen toegevoegd:

 • Mogelijkheid om inzicht te hebben in de order/melding historie van de klant (zowel openstaande als afgesloten meldingen en orders kunnen hier worden getoond);
 • Verschillende verbeteringen in de UX zijn doorgevoerd.

Inzicht in de relevante orders/meldingen van de klant om goed voorbereid op locatie aan te komen.

Time Management

De volgende nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zijn beschikbaar gemaakt:

 • Ondersteuning van SAP CATS (Cross Application Timesheet);
 • Configuratie voor uren boeken in CATS of als terugmeldingen op de order;
 • Uren boeken in CATS vanuit de order operatie;
 • Algemene urenstaat functionaliteit voor ‘niet productieve’ uren, om uren te boeken zonder geplande order operatie;
 • Validaties van urenboekingen op overlappende uren.

Complete ondersteuning van de urenstaat met zowel order-relevante uren als ‘niet productieve’ of niet order-gerelateerde uren.
Kaart Integratie
In de nieuwe release is het mogelijk om de orders en assets op de kaart te tonen. Hiervoor is standaard de ondersteuning van HERE Maps toegevoegd. Andere kaart integraties kunnen eenvoudig worden ondersteund, zoals integratie met een GIS-systeem of Google Maps.

De volgende zaken kunnen op de kaart getoond worden:

 • Geplande order operaties;
 • Ongeplande order operaties (voor vulwerkzaamheden);
 • Locatie van assets;
 • Locatie van klanten.

Overzicht van werkzaamheden, klanten en assets op de kaart.

SAP Multi Resource Scheduling (MRS) Integratie

De nieuwe versie van SAM integreert nu ook met het SAP MRS planbord voor het weergeven van de geplande afspraken, zowel order-gerelateerd als niet order-gerelateerde afspraken.

 • Inplannen van order operaties en tonen in de werklijst van SAM;
 • Inplannen van tijdspecificaties voor niet order-gerelateerde afspraken en tonen in de werklijst van SAM;
 • Aanpassen van statussen van de geplande order operaties in SAM en zichtbaar maken voor de planner in het SAP MRS planbord.

Integratie met SAP MRS op het gebied van geplande order operaties, niet order gerelateerde afspraken en status updates.

Technologie en Beveiliging

Op het gebied van de onderliggende technologie en beveiliging zijn ook verschillende verbeteringen doorgevoerd naast nieuwe functionaliteiten die worden ondersteund:

 • Ondersteuning van HTTPS voor SSL-encrypted communicatie tijdens de synchronisatie;
 • Configuratie van het type synchronisatie (HTTP, HTTPS);
 • Ondersteuning van nieuwe versies van iOS en iPadOS, Windows en Android;
 • De applicatie kan worden opgestart door het aanroepen van een app URL en meegeven van parameters, waardoor app-to-app integratie eenvoudig toe te passen is;
 • Authenticatie met MS Active Directory via de middleware;
 • Live-tracking van de locatie van technici;
 • Weergave van laatste synchronisatie datum/tijd;
 •  Verbeterde weergave van de omgeving (ontwikkel, acceptatie, productie).

Verschillende grote verbeteringen zijn doorgevoerd om de betrouwbaarheid, stabiliteit en snelheid te kunnen blijven waarborgen.

Ook voor de komende maanden staan er weer veel nieuwe functionaliteiten op de roadmap om te worden gereleased. Hiervan zullen we u verder op de hoogte houden. Wilt u meer weten over alle bestaande functionaliteiten van de SAM oplossing en hoe deze u verder kan helpen groeien in het leveren van uw services of het uitvoeren van onderhoud, dan vertel ik u hier graag meer over.