Menu

Wat remt innovatie af?

Ook al kan er veel waarden worden gehaald uit of problemen worden opgelost met innoveren, de weg van innovatie is niet vanzelfsprekend. Hoewel trends innovatie kunnen versnellen, kunnen er andere obstakels zijn die innovatie juist tegenhouden. Deze obstakels zijn bijvoorbeeld de cultuur, de volwassenheid van de technologie, implementatie-inspanning en wettelijke regelgeving en -bepalingen. Wanneer de obstakels te groot zijn, dan kan het innovatie-reisje worden geannuleerd.

Ten eerste, de cultuur van een organisatie is zeer bepalend voor hoe gemakkelijk een bepaalde innovatie wordt geadopteerd. Om te innoveren moet een organisatie door een organisatieveranderingsproces heen. Hoe dit verloopt is afhankelijk van de ervaring en de bereidheid van mensen om te veranderen. Is verandering dagelijks kost of juist een onbekende situatie binnen een organisatie? De directie kan mooie plannen in het verschiet hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat deze worden geaccepteerd. Of zoals Peter Drucker zei:  “Culture eats strategy for breakfast.”

Culture eats strategy for breakfast.” – Peter Drucker

Ten tweede, de volwassenheid van de innovatie is belangrijk bij het verkrijgen van het vertrouwen in de innovatie. Gartner heeft een “hype cycle” gedefinieerd met vijf fasen: (1) de technologietrigger, (2) de piek van opgeblazen verwachtingen, (3) het dal van desillusie, (4) de helling van verlichting, (5) het plateau van productiviteit. Hoeveel vertrouwen heb je in een bepaalde technologie. Ben je een innovator, een vroege adopter, een achterblijver of iets daartussen?

Ten derde, de meeste innovaties gaan niet werken door zomaar een sleutel om te draaien. Innoveren is een project. In het geval van een digitale transformatie heb je software, hardware, mensen en activiteiten nodig. De projectleider moet tijd, geld en kwaliteit beheersen. Activiteiten en mijlpalen moeten worden voorbereid en gepland.

Ten vierde kunnen wettelijke bepalingen en procedures innovatie belemmeren. Veel ideeën worden in de kiem gesmoord omdat er te veel bureaucratie is om ze concreet te maken. Om te voldoen aan wettelijke bepalingen, zijn soms grote inspanningen vereist. Dat demotiveert opportunistische mensen om bepaalde initiatieven door te zetten.

Dit is geen uitputtende lijst met obstakels, maar het zijn wel een paar van de meest voorkomende. Vele andere obstakels kunnen op de weg verschijnen. Daarom is het belangrijk om alle obstakels in beeld te hebben en te kijken hoe ze van te voren kunnen worden getackeld.