Menu

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over het automatiseren van werkzaamheden. Dit geldt ook voor de inspectiewerkzaamheden, door assets uit te rusten met sensoren. Deze ontwikkeling in combinatie met de trend om te groeien van preventief onderhoud naar condition based, predictief en prescriptief onderhoud laat de vraag rijzen: ‘Zijn de handmatige visuele inspecties verleden tijd?’.

In het Vakblad voor Asset Management (VAM), nummer 6 van 2019, van de NVDO kwam ik twee mooie artikelen tegen. Dit nummer stond volledig in het teken van inspecties. Het eerste artikel spreekt over het automatiseren van inspecties en zelfs over automatische reparaties aan windturbines (Artikel: ‘Automatische inspectie en reparatie van turbine bladen’). Het tweede artikel beschrijft de trends in de inspectiebranche (Artikel: ‘Kracht van inspecties’).

In dit blog een weergave van deze twee artikelen en wat dit betekent voor het fysiek inspecteren door inspecteurs, monteurs en technici.

Windturbine inspecties en onderhoudswerkzaamheden worden geautomatiseerd.
Bron:  NVDO – Vakblad voor Asset Management #6 2019
Automatische inspectie en reparatie van turbine bladen

In het eerste artikel (BRON 1) wordt het smart maintenance innovatieproject ‘Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen’ (AIRTuB) belicht. Dit project is gericht op het optimaliseren van de bladen van een windturbine door het ontwikkelen van autonome en op afstand bedienbare onderhoudstechnologie. Met behulp van een drone, uitgevoerd met onder andere een sensorenpakket, kunnen windturbine bladen geïnspecteerd worden op het moment dat het echt nodig is en, indien mogelijk, ook zonder dat de windturbine stilgezet hoeft te worden. Door het autonome aspect van de drone zijn inspecties niet meer afhankelijk van externe factoren van schepen en personeel. Daarnaast wil men ook technologie ontwikkelen voor het geautomatiseerd aanbrengen van blad coatings (onderhoudswerkzaamheden). Dit is een hele mooie ontwikkeling die specifiek voor deze assets wordt gedaan. Natuurlijk zijn de onderzoeksresultaten breder in te zetten dan enkel voor windturbines, maar het betekent wel dat er specifiek onderzoek nodig is om deze stap te maken voor een groep van assets.

In hetzelfde vakblad staat ook een artikel (Kracht van inspecties) over de trends in de inspectiebranche (BRON 2). Hierin wordt gesproken over de verschillende type inspecties en de ontwikkelingen die plaatsvinden en worden er hier aanbevelingen gedaan.

Volgens het artikel zijn verschillende type inspecties te onderscheiden:

 • Handmatige visuele inspecties
  Inspecties uitgevoerd door een inspecteur die de asset handmatig inspecteert aan de hand van een lijst van criteria.
 • Geautomatiseerde visuele inspecties
  Inspecties uitgevoerd met behulp van cameratoestellen/drones.
 • Sensor inspecties
  Weergave van de actuele staat van de asset door verwerking van sensor data.
 • Thermografische inspecties
  Contactloos meten van infraroodstraling via een infraroodbeeld van assets.

Door de huidige technologische ontwikkelingen is het mogelijk om handmatige visuele inspecties te automatiseren door middel drones of sensoren. Het AIRTuB project rondom windturbines is een voorbeeld van een sector die deze stap voor specifieke assets aan het maken is. Het is op dit moment nog niet voor ieder type asset en type inspectie mogelijk. Om deze stap te kunnen maken, is een investering van de sector of de leverancier nodig om een project zoals AIRTuB in gang te zetten.

Om als bedrijf en inspecteur voorbereid te zijn moet je als inspecteur zorgen dat je technologie omarmt. Wees niet bang dat je overbodig wordt. Machines kunnen wel automatisch geïnspecteerd worden, maar wie helpt er om de automatisch verzamelde data te interpreteren en, minstens zo belangrijk, te valideren? Reeds gekwalificeerde inspecteurs blijven dus belangrijk, ongeacht de mate van automatisering.

In het artikel wordt bedrijven aangeraden om technologie te integreren om inspecties te automatiseren, omdat dit kostendrukkend kan werken. Daarnaast kan de veiligheid ook beter gewaarborgd worden dan bij visuele inspecties (denk hierbij aan het voorbeeld van de inspecteur van windturbines die vroeger zelf naar boven moest klimmen om zijn inspectie uit te voeren).

Handmatige visuele inspecties kunnen voorlopig niet volledig vervangen worden door technologie. Dit heeft meerdere redenen. De eerste reden is dat de technologie nog niet altijd beschikbaar is, nog geïmplementeerd moet worden of nog niet gecombineerd wordt om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken op de korte termijn. De tweede reden is dat er ook op de lange termijn visuele inspecties nodig blijven om de technologie zelf te keuren. Daarnaast kan ook nog niet elke asset automatisch worden geïnspecteerd door middel van technologie.

Fysieke inspecties (handmatige visuele inspecties) kunnen voorlopig niet volledig vervangen worden door technologie.
Bron: NVDO – Vakblad voor Asset Management #6 2019
Kracht van inspecties

Een mooi voorbeeld dat ik in de praktijk tegen kwam, zijn de watermeters in het netwerk van een waterbedrijf. Hiermee bedoel ik dus niet de watermeters bij klanten, maar de meters in het netwerk zelf. Bij een van mijn klanten zijn deze watermeters uitgerust met een stukje technologie die ieder half uur het aantal doorgevoerde kubieke meter water doorgeeft. Dus niet de stand zelf, maar het verschil ten opzichte van de vorige stand. Deze watermeters hoeven hierdoor niet meer iedere maand opgenomen te worden, maar worden nog wel ieder jaar gecontroleerd om verschillen tussen de werkelijke en berekende stand (o.b.v. aangeleverde automatische metingen) te kunnen vaststellen. Een mooi voorbeeld waarin je ziet dat de technologie ondersteunend is en ervoor zorgt dat de frequentie van handmatige visuele inspecties drastisch naar beneden gegaan is, maar visuele inspectie nog nodig blijft om de technologie te corrigeren.

Zijn er binnen uw organisatie ook mooie voorbeelden hoe u de technologie al toepast en minder visuele inspecties hoeft te doen? Laat het mij dan weten via onderstaande mail.

Het blijft voor de komende jaren nog steeds belangrijk om je inspecteurs en onderhoudsmonteurs te voorzien van de juiste tools om de inspecties snel en efficiënt te kunnen administreren. We hebben immers te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt op het gebied van technisch personeel. Bedrijven moeten efficiënt omgaan met de resources die beschikbaar zijn en tegelijkertijd zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor werknemers door de administratieve last laag te houden.

Als we kijken naar de huidige mobiele oplossingen dan zijn er verschillende mogelijkheden om ook uw inspecties middels het SAP PM onderhoudssysteem efficiënt te administreren. De komende nieuwsbrieven zal er aandacht worden gegeven aan een aantal van de oplossingen en manieren om uw inspecties in SAP te administreren. De producten ondersteunen bijvoorbeeld de klassieke inspectierondes, smeerrondes en het opnemen van tellerstanden, maar ook controlelijsten en keuringen en natuurlijk taaklijsten voor het afvinken van inspectietaken.

Waar ik zelf benieuwd naar ben is hoever u zelf bent op het gebied van inspecties? Welke inspecties zijn er al geautomatiseerd, en hoe? Welke fysieke inspecties worden er bij u uitgevoerd? Hoe worden deze fysieke inspecties geadministreerd? Gebruikt u al een mobiele applicatie voor het registreren van de inspectieresultaten? Ik hoop dat u de moeite wilt nemen mij een korte e-mail te sturen met uw ervaringen. Alvast bedankt.

Bronvermelding
1.        NVDO – Vakblad voor Asset Management #6 2019 – Automatische inspectie en reparatie van turbine bladen
2.        NVDO – Vakblad voor Asset Management #6 2019 – Kracht van inspecties