Menu

Meten is weten. Maar te veel meten is vergeten! Hoe houd je het overzicht en blijf je door de bomen het bos zien én word je tijdig geïnformeerd over potentiële verstoringen? De SAP Intelligent Asset Management module Predictive Asset Insights biedt de mogelijkheid om stilstand en/of onveilige situaties te voorkomen en de impact op het productieproces te minimaliseren.

SAP Predictive Assets Insight biedt tools om verschillende soorten data zoals bijvoorbeeld meldingen (notificaties), werkorders, alerts en indicatoren te tonen en te analyseren. Eén van deze tools willen we in deze blog verder uitlichten, de ‘alerts’.

De alert-tool geeft een overzicht van alle actuele meldingen (alerts), equipment gebeurtenissen, sensor data of health scores. Deze alerts dragen bij aan het voortijdig (predictive) signaleren van problemen en het tijdig nemen van maatregelen. Vanuit het alert-overzicht wordt alle informatie verkregen om de juiste vervolgacties te nemen.  De belangrijkste aspecten van de alert-functie worden hierna verder toegelicht.

Alert-overzicht

Figuur 1 Overzichtsscherm

In het overzichtsscherm worden alle actuele alerts getoond (figuur 1). Voor elk alert worden onder andere het equipment (asset) en de alert-datum getoond. Uiteraard kan deze lijst worden gefilterd en gesorteerd. Vanuit deze lijst kunnen detailgegevens van een alert worden ingezien in de alert pagina of kan naar de assetdetails (360°-equipmentview) worden genavigeerd. Er worden ook meetwaarden van de relevante indicatoren getoond, hierdoor kan men direct beginnen met analyseren (figuur 2).

Figuur 2 Indicator chart

Daarnaast is het mogelijk om vanuit het overzicht de status (in behandeling, opgelost) van een alert te wijzigen, een alert toe te wijzen aan een verantwoordelijke, meldingen (notificaties) aan te maken voor vervolgacties en verbetervoorstellen (improvement request) aan te maken. Kortom het alert-overzicht biedt een centrale cockpit om snel en adequaat op mogelijke problemen in te spelen.

Alerts

De alerts zijn het resultaat van ingestelde regels of machine-foutcodes en worden getoond in het alert-overzicht maar zijn ook terug te vinden in de 360°-view van het betreffende equipment. Een alert is gebaseerd op een alert-type. In het alert-type leggen we naast een unieke code een omschrijving vast hoe de alert moet worden getoond: foutmelding, waarschuwing of informatief. Daarnaast geven we aan hoe de alert ontstaat: via een regel of op basis van een machine-foutcode (figuur 3).

Figuur 3 Alert-typen

Het is tevens mogelijk een alert-type toe te wijzen aan één of meerdere faalwijzen. Op deze manier kunnen alerts sneller worden geanalyseerd en zijn instructies voor het oplossen van een betreffende faalwijze direct beschikbaar. Alert-typen worden vervolgens via een model gekoppeld aan een equipment.

Regels

Regels worden gebruikt om de alerts te genereren. De regels kunnen voor een model worden gemaakt en zijn daarmee beschikbaar voor alle aan het model-gerelateerde equipment óf voor een individueel equipment. Over het algemeen geven we aan wanneer de regel moet worden uitgevoerd, dit kan op basis van een tijdsinterval of op basis van een andere alert.

Verder geven we de conditie aan waaraan voldaan moet worden om een alert te genereren. Hierbij kunnen we gebruik maken van attributen en indicatoren die beschikbaar zijn voor het model of equipment. Een detailscherm helpt bij het aanleggen van het zogenaamde if-statement, waarbij het mogelijk is meerdere attributen en indicatoren te combineren. Indicatoren kunnen via IoT verkregen sensordata zijn of berekende waarden zoals bijvoorbeeld een health-score.

Als laatste leggen we vast voor welke alert-type een alert aangemaakt moet worden. Daarbij is het ook mogelijk om direct een melding (notification) aan te maken en/of een email te versturen naar één of meerdere personen.

Ontdek hoe Intelligent Asset Management uw bedrijf verder helpt?

Download whitepaper – iAM Predicting results

Welke uitdagingen komt u tegen binnen assetmanagement? En wat is de noodzaak tot innovatie?
SAP en Ideo gaan op 20 april en 20 mei met elkaar in gesprek over assetmanagement. We bespreken onder meer de laatste trends van de NVDO,
delen recente succesverhalen én geven een inspirerende demo. “STERK DOOR INNOVATIE”. Aanmelden