Menu

De introductie van een Business Innovation Valuation model

Het Business Innovation Valution model wordt in deze blog geïntroduceerd. Een businessmanagement-tooltje voor bedrijven om de aanschaf van een nieuwe technologie te rechtvaardigen. 

In de vorige blog werd een persoonlijke aanschaf van “toentertijd” een nieuwe technologie besproken: “het kopen of niet kopen van een mobieltje” (de Nokia 3310). Eenzelfde exercitie wordt doorlopen als een bedrijf moet beslissen of ze een innovatietraject gaat doorlopen.

Waar wijkt een persoonlijke innovatie-validatie af van een organisatie-validatie? We nemen de verschillende aspecten door.

Waarde

Pull-factoren duiden op de aantrekkingskracht van nieuwe toegevoegde waarden. Nieuwe waarden voor bedrijven zijn winst, imago, branding, efficiëntie van processen, producten of diensten, verbetering van klant- of medewerkersbeleving, vereenvoudiging, versterking markpositie, first-mover voordeel etc. Dit kunnen bedrijfsspecifieke motieven zijn maar ook trends die het bedrijf wenst te volgen.

Behoefte

Er kan ook een vereiste zijn om een innovatie te starten. Meerdere push-factoren kunnen worden genoemd. Wettelijke bepalingen. Maatschappelijke druk, zoals duurzaamheid. Het kan een medewerker-gerelateerd probleem zijn zoals schaarste aan technisch opgeleid personeel, of frustraties door saai repeterend werk. Het kan het verlies van marktaandeel zijn. Of de bescherming van intellectueel eigendom.

 Obstakels

Ten eerste bepaalt de cultuur in een organisatie het gemak waarmee innovatie kan worden geadopteerd. De dynamiek tussen medewerkers in een bedrijf is gecompliceerd en wijkt af van de koopbeslissing van een individuele consument. Om te innoveren moet een organisatie door een organisatieveranderingsproces heen. Het succes en verloop van dat proces hangt af van de ervaringen en bereidheid van mensen om te veranderen. Zijn veranderingen dagelijkse kost binnen een organisatie, of een uitzondering? De directie kan mooie plannen in gedachten hebben maar zoals Peter Drucker zei: “Culture eats strategy for breakfast.”

 Ten tweede is de innovatie-volwassenheid zeer belangrijk ten aanzien van het vertrouwen van de innovatie. De mate van vertrouwen van individuele beslissingen wordt vaak beïnvloedt door relaties en familieleden. Het equivalent binnen het bedrijfsleven is een klantreferentie. Ook is vertrouwen gekoppeld aan meningen en onderzoek van onafhankelijke instituten en organisaties zoals universiteiten. Gartner is ook zo’n type organisatie. Gartner heeft een “hype cycle” gedefinieerd met vijf fasen: (1) de technologietrigger, (2) de piek van opgeblazen verwachtingen, (3) het dal van desillusie, (4) de helling van verlichting, (5) het plateau van productiviteit. Hoeveel vertrouwen heb je in een bepaalde technologie. Ben je een innovator, een vroege adopter, een achterblijver of iets daartussen?

Ten derde, de meeste innovaties gaan niet werken door zomaar een sleutel om te draaien, het is een innovatieproject met implementatie. In het geval van een digitale transformatie heb je software, hardware, mensen en activiteiten nodig. The projectleider moet tijd, geld en kwaliteit beheersen. Activiteiten en mijlpalen moeten worden voorbereid en gepland.

Ten vierde kunnen wettelijke bepalingen en procedures innovatie belemmeren. Veel ideeën worden in de kiem gesmoord omdat er te veel bureaucratie is om ze concreet te maken. Om te voldoen aan wettelijke bepalingen kunnen soms grote inspanningen worden vereist. Dat demotiveert opportunistische mensen om bepaalde initiatieven door te zetten.

Investeringen en winst

Bij de inkoop van een product door een consument is vaak de prijs van belang. In tegenstelling tot een bedrijf waarin diepgaande calculaties worden gemaakt over de kasstromen en opbrengsten. Een veel gebruikte en effectieve methode is de netto contante waarde van een innovatieproject om zodoende een kwantitatieve beoordeling te kunnen maken. Ook kwalitatieve validaties spelen een belangrijk rol in de beslissing om te innoveren.

Echter het verschil met innovatieprojecten ten opzichte van andere investeringsprojecten is dat de netto contante waarde niet de meeste bepalende factor is. De vraag is ook of je deze kunt bepalen. Wat is nou de opbrengst van iets wat nooit eerder is gedaan?

De bovenstaande uiteenzetting heeft geresulteerd in een business innovatie validatie model zoals hieronder getoond.

Wilt u meer weten over iAM?

Lees over de top 5 uitdagingen in het digitale tijdperk

Download Whitepaper