Menu

 

Uit klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de loyaliteit van onze klanten is gemeten, scoort Ideo een Net Promotor Score ver boven het gemiddelde in de ICT branche. Klanten geven een mooi algemeen rapportcijfer van 8.4. Voor mate van aanbeveling scoren we zelfs een 8.6.
Ideo klanten geven aan dat men veel vertrouwen heeft in de expertise van Ideo en waardeert in hoge mate het nakomen van gemaakte afspraken.

Afgelopen jaren hebben we juist ingezet op het leveren van meer businesswaarde aan onze klanten. We zijn er bijzonder trots op dat deze klanttevredenheidscijfers aangeven dat onze inspanningen worden gewaardeerd. Het inspireert ons om op deze weg verder te gaan.

John van Rooij, Sales directeur Ideo