Menu
Logo Ideo

De cloud-totaaloplossing voor woningcorporaties

Effectieve bedrijfsvoering en een gebruiksvriendelijk systeem zijn de basis voor een optimale dienstverlening. Hierover heeft elke woningcorporatie een eigen visie. Fit4Woco is een gestandaardiseerde, modulaire cloud-oplossing waarmee vastgoed beheer, huurdersinteractie en interne processen perfect ondersteund worden.

Ideo is een innovatief bedrijf dat haar kennis van SAP service en onderhoud inzet om de primaire processen van onder andere vastgoedbedrijven en woningcorporaties te ondersteunen. Met Ctac heeft Ideo haar krachten gebundeld om woningcorporaties te kunnen voorzien van een totaaloplossing gebaseerd op de nieuwste technologieën van SAP: Fit4Woco. Hierdoor is een toekomst-vastbestendig platform in de cloud beschikbaar voor iedere woningcorporatie.

Ctac is evenals Ideo een SAP expert die de relatie met de klant belangrijk vindt en begrijpt. Beide partijen hebben de knowhow en de ervaring in de woningcorporatiemarkt om deze markt te voorzien van goede ICT-oplossingen. Daarnaast denken we met de klant mee en benaderen we de processen vanuit het perspectief van de eindklant: de huurder. En tevens is het doel om de administratieve activiteiten van de woningcorporatie-medewerker zo soepel en zo effectief mogelijk te laten verlopen. Beiden bedrijven staan voor expertise en goede ICT-software met een menselijke aanpak.

Patrick van de Kamp – Adjunct directeur Ideo

Het is  belangrijk dat op het moment dat huurders contact zoeken met de woningcorporatie er direct een accuraat en volledig beeld bestaat met onder meer de status van openstaande taken, correspondentie en documenten die daarbij horen. Document- en correspondentie beheer dat een integraal onderdeel is van alle processen van het woonbedrijf is daarbij onmisbaar. De bewezen DMS-oplossing van Ideo is een krachtige toevoeging aan Fit4Woco waarmee de in– en uitgaande documentenstroom gedurende de gehele levenscyclus goed beheerd kan worden.

John Jaspers – Business Development manager Ctac

Toekomstbestending, schaalbaar en wendbaar

Nieuwe technologieën en digitale transformatie, zoals de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Internet of Things en Big Data, gaan zo snel dat corporaties moeten kijken wat er echt bij de organisatie past en wat waarde toevoegt voor de corporatie en huurders. Dit hangt onder andere af van de ambities en volwassenheid van uw organisatie.

Naast technologie spelen politiek en economie een rol in de veranderende wereld van woningcorporaties. De (lokale) overheid stelt (nieuwe) eisen aan corporaties. Steeds meer producten en diensten komen tot stand door samenwerkende organisaties. Veranderingen waarop u moet blijven reageren. Huurders verwachten dat van u, mede ingegeven door de 24/7 economie en toegang tot (online) diensten.

Snel beslissingen nemen

Vanuit het verlangen naar flexibiliteit, snelle implementatie en een intuïtieve gebruikerservaring is Fit4Woco ontstaan. Fit4Woco ondersteunt alle primaire processen van woningcorporaties. Op een efficiënte en effectieve manier wordt voldaan aan (lokale) wet- en regelgeving, interne en externe doelstellingen en worden klanten optimaal bediend. Data is snel en overal beschikbaar en kan worden omgezet in bruikbare informatie door analyses, rapportages en dashboards. Hierdoor kunnen woningcorporaties snel reageren op veranderingen.

Totaal en deeloplossing(en)

De Fit4Woco suite is een totaaloplossing, maar de modulaire bouwstenen kunnen ook dienen als corporatie-specifieke deeloplossing als toevoeging op bestaande IT-omgevingen of in een pilot. Daarmee is de applicatie geschikt voor elke woningcorporatie, van klein tot groot.

Over Ideo

Ideo heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het product SAP. Haar kennis van de bedrijfsprocessen en ICT-producten voor planmatig en niet planmatig onderhoud worden ingezet bij het optimaal ondersteunen van callcenter, klachten, overlast, reparaties, huurmutaties, vakmanplanning en mobiele oplossingen. De laatste acht jaar heeft Ideo zich daarnaast ontwikkeld als expert in correspondentie-, document-  en dossiermanagementoplossingen binnen de woningcorporatiemarkt.

Over Ctac

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren, creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’, en levert diensten op het gebied van businessconsultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten, waaronder Fit4Woco. Ctac bestaat meer dan vijfentwintig jaar en heeft ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, staat hoog in het vaandel.

Meer over Fit4Woco
https://www.ctac.nl/Producten/Fit4Woco